Hopp til innhold

Fagartikkel

Sikkerhetstiltak

Stadig flere har blitt oppmerksomme på at barn har behov for å utfolde seg. Da er det viktig å forebygge ulykker i lekeområdene.

LK06
Barn på tur i trafikken. Foto.

Men av og til kan sikkerhetstiltakene bli for strenge, og enkelte som jobber med barn, mener at barna mister utfordringer og noe av spenningen i hverdagen. På den andre siden er reaksjonene store når barn skader seg på grunn av dårlig sikkerhet. Foreldre til barn som har blitt skadet eller drept, vil trolig aldri synes at sikkerheten kan bli for god.

Bruk av hjelm i uteleken

Forskning

Flere forskningsrapporter har dokumentert en uheldig utvikling i barnas lek.

En lektor i fysisk fostring ved Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning i Trondheim presenterte i 2009 en doktoravhandling om hvordan barn opplever risikofylt lek. Ifølge studien har mange foreldre en tendens til å overbeskytte barna. I noen barnehager blir røtter og steiner fjernet, og barn får ikke lov til å klatre i trær eller leke i skrenter. De blir «bomullsbarn», som vokser opp i et forutsigbart miljø med standardiserte lekeplasser med myke underlag og mye sikkerhetsutstyr. Resultatet kan være at medfødte fobier ikke blir kurert på en naturlig måte, og at barna ikke får utløp for den spenningssøkende delen av personligheten sin.

Bomullsbarna

En studie fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) samme år gjorde lignende funn. Rapporten «Organiserte barn – mindre i nærmiljøets natur» konkluderer med at barn leker mindre i naturen enn før. I stedet blir fritiden mer styrt av de voksne, og organisert sport og idrett tar over for den frie leken. Ofte er aktivitetene så langt hjemmefra at foreldrene må kjøre barna. Denne trenden kan svekke barnas motivasjon til å bruke naturen senere. I tillegg mister de en uformell arena der barn fra ulike sosiale lag kan møtes til lek.

Slik vi ser det, er det viktig at barn får varierte opplevelser med mulighet til å prøve ut sine egne grenser. Men utprøvingen bør skje i trygge former, der vi gjør det vi kan for at barn og unge ikke blir alvorlig skadde.

Finn ut hva miljørettet helsevern i barnehager og skoler sier om barns sikkerhet.

Det bør være en balanse mellom å gi barna utfordringer og likevel ivareta sikkerheten deres.

Utfordringer til deg

Oppgaver til «Sikkerhetstiltak»
 1. Gå til Forskning.no og søk på barn og sikkerhet. Hva finner du ut?
 2. Hva tenker du om forskningen som blir presentert her?
 3. Hvordan kan man skape en balanse mellom å gi barna utfordringer og likevel ivareta sikkerheten deres?
Oppgaver til filmen «Bomullsbarna»

Bomullsbarna

 1. Hvordan har oppveksten til barn og ungdom endret seg de siste tiårene?
 2. Hva er et bommulsbarn?
 3. Hvordan beskriver filosofen barns oppvekst?
 4. Hvor mener du grensen går mellom omsorg og overbeskyttelse?
 5. Hvorfor bør barna få gjøre seg erfaringer, også dårlige erfaringer?
 6. Hva synes du om rådet som gis til foreldrene med en datter som har drukket alkohol? Hvilket råd ville du gitt?
 7. Hvorfor er det viktig at vindu sikres slik at små barn ikke faller ut?
 8. Hva kan vi gjøre for at alt det gale som kan hende, ikke skal gjøre oss redde?
Oppgaver til filmen «Bruk av hjelm i uteleken»
 1. Her er det mye som tyder på at barna har lært å ta medansvar for egen sikkerhet. Hva er det som tyder på dette?
 2. Hvilke hodeskader kan fallskader gi?
 3. Hvilke andre typer skader kan fall føre til?
 4. Hva mener du om at barn bruker hjelm når de leker?
 5. Lag en liste med fordeler og ulemper ved bruk av hjelm i leken.
 6. Fordypning: Hva er riktig førstehjelp ved hodeskader?
Sist oppdatert 17.01.2019
Skrevet av Guri Bente Hårberg, Gro Nedberg Grønlid, Guri Bente Hårberg, Einar Gjærevold og Gro Nedberg Grønlid

Læringsressurser

Sikkerhet der barn og unge oppholder seg