Hopp til innhold

Fagartikkel

Utforskertrangen – «farlig» og sunn

Nøkternt sett er uhell og ulykker sunne tegn på at barn får utfolde seg og oppdage hvordan ting fungerer. Lek er en viktig prosess som lærer barn å mestre forskjellige risikofylte situasjoner.

LK06
Barn som klatrer. Foto.

Lek

Gjennom leken lærer barn å mestre seg selv og omgivelsene. De blir kjent med sin egen kropp, trener opp grovmotorikken og lærer seg samspill med andre barn.

I denne sammenhengen kan sikkerhet være et komplisert spørsmål, og det kan være vanskelig å skille mellom å beskytte og å overbeskytte barna. På den ene siden skal vi verne dem mot farer så godt som mulig, men på den andre siden skal vi også gi barna noe å bryne seg på.

Forskning

Noen forskere og barnevernspedagoger mener at vi har blitt så opptatt av sikkerhet at vi tar fra barna noen muligheter til å utforske grensene sine. I stedet blir de pysete. Hvis barn ikke får lov til å klatre i trær fordi voksne er redde for at de skal falle ned og brekke armer og bein, mister de viktig motorisk trening. Det gir trygghet å mestre det som virker farlig.

For lite sikkerhet kan imidlertid føre til helseskader, men for mye sikkerhet kan virke passiviserende – og det fører også til helseskader!

Helsemyndighetene anbefaler at barn i skolealder bør være i fysisk aktivitet minst 60 minutter hver dag. Det gjør dem mer konsentrerte og fører til mindre mobbing. Regelmessig fysisk aktivitet beskytter mot en rekke sykdommer og plager.

I 2008 kartla Norges idrettshøgskole aktivitetsnivået blant norske niåringer og 15-åringer. Konklusjonen var at barn og unge blir stadig mindre aktive etter hvert som de blir eldre. Dette kan du også lese om under fysisk aktivitet.

Mindre aktive barn

Nedgangen i fysisk aktivitet skyldes at mange barn går over til stillesittende aktiviteter som tv, dataspill og surfing på internett når de blir eldre. Mye av det sosiale livet har flyttet seg fra «virkelighetens verden» til kyberrommet.

Det er viktig at barn og unge får rørt seg og testet sine egne grenser.

Utfordringer til deg

  1. Hvilke ferdigheter mener du at barn kan lære gjennom fysisk aktivitet?
  2. Diskuter hvor grensen mellom beskyttende og overbeskyttende omsorg går.
  3. Hvilke sikkerhetstiltak bør man være oppmerksom på når noe av aktiviteten flyttes fra utemiljøet og inn foran pc og tv?
  4. Når bør barn få lov til å klatre i trær?
Sist oppdatert 30.01.2019
Skrevet av Gro Nedberg Grønlid, Guri Bente Hårberg og Einar Gjærevold
Rettighetshaver: Terranova Media

Læringsressurser

Sikkerhet der barn og unge oppholder seg