Hopp til innhold

Fagartikkel

Sikkerhet for barn og unge

Å ta godt vare på barn og unge er noe av det viktigste samfunnet vårt kan gjøre. Det stilles strenge krav til sikkerheten der våre yngste skal oppholde seg. Risikoen for at et guttebarn skal dø i en ulykke, er i dag bare en nidel av det den var i 1950- og 1960-årene. Også for jenter har risikoen gått dramatisk ned.

LK06

Statistikk

For 40–50 år siden omkom gjennomsnittlig 250 barn under 15 år i ulykker i Norge hvert år. I 1996 var tallet bare 41 barn. I 2017 døde ca 120 barn i ulykke og sykdom i Norge.

Det finnes ingen statistikk over hvor mange barneulykker det har vært i Norge de senere årene. Likevel kan vi gå ut fra at antallet har sunket enda mer.

De fleste dødsulykkene på 1950- og 1960-tallet skyldtes at barn falt i drikkevannsbrønner. I våre dager får vi vannet fra kommunale vannverk, og barn drukner langt sjeldnere. Den nest vanligste dødsårsaken var trafikkulykker. Selv om biltrafikken er mangedoblet siden 1960, har trafikksikkerheten økt betraktelig. Biler og veier har blitt tryggere, og barn får tidlig opplæring i å mestre trafikken. En tredje viktig årsak til at dødstallene har gått ned, er at det forebyggende sikkerhetsarbeidet har blitt langt bedre.

Barnas oppvekstvilkår har endret seg

Nedgangen i antallet ulykker er et uttrykk for at oppvekstvilkårene for barn har forandret seg mye de seneste årene.

Om vi sammenligner med forrige generasjon, lever dagens barn et liv der de sjelden blir utsatt for ulykker og skader. Barn og unge tilbringer det meste av tiden sammen med voksne, og de oppholder seg på steder der det er liten ulykkes- og skaderisiko: i barnehager, skoler, skolefritidsordninger eller andre organiserte fritidsaktiviteter.

Mye av leken foregår også innendørs hjemme, med dataspill og surfing på Internett.

Hensynet til sikkerheten går igjen som en fellesnevner i alle organiserte tilbud for barn og unge. Sikkerhetsutstyr og et stadig bedre sikret lekemiljø ute og inne er med på å gi barn større frihet til å leke, samtidig som faren for alvorlige ulykker reduseres.

Utfordringer til deg

  1. Var det noe i teksten over som overrasket deg? Dersom det var det – hvorfor?
  2. Bruk sidene til Statistisk sentralbyrå og se hva du kan finne ut om barn og ulykker.
Sist oppdatert 30.01.2019
Skrevet av Gro Nedberg Grønlid, Guri Bente Hårberg og Einar Gjærevold
Rettighetshaver: Terranova Media

Læringsressurser

Sikkerhet der barn og unge oppholder seg