Hopp til innhold

Fagartikkel

Leketøy

Gjenstander vi bruker og omgir oss med til daglig, kan ha ulike farlige egenskaper. Noen er innlysende – det sier seg selv at man kan skjære seg på en kniv. Andre er skjulte.

LK06

Hvem har ansvaret?

Produsenter, importører og forhandlere har ansvar for å vurdere om de produktene de lager og selger, kan medføre fare. For mange typer produkter er det innført regler som stiller strenge krav til innhold, utforming og merking.

Justis- og politidepartementet har utarbeidet en forskrift om leketøy og sikkerhet. Denne forskriften inneholder strenge krav til produsenter, importører og forhandlere av leketøy for barn.

Her er de viktigste kravene i forskriften:

 • Leketøy skal være utformet slik at det er minimal risiko for at brukerne kan bli skadet på grunn av de fysiske eller mekaniske egenskapene ved leketøyet.
 • Leketøy som kan puttes i munnen, skal ikke kunne blokkere åndedrettsorganene.
 • Leketøy skal ikke inneholde eller avgi helsefarlige eller brannfarlige stoffer. Det gjelder ikke minst maling, tusjer og fargestifter som kan inneholde tungmetaller som bly, kadmium, arsen, kvikksølv og andre.
 • Leketøy skal ikke inneholde radioaktive stoffer eller gi helseskadelig stråling.
 • Leketøy skal være konstruert slik at risikoen for skader på grunn av leketøyets elektriske egenskaper eller lydnivå er minimal.
 • Leketøy skal være konstruert slik at det ikke fører til infeksjon, sykdom og smitte.
 • Leketøy som inneholder materialer som kan gi allergiske reaksjoner, bør være merket med advarsel.
 • Hvis det er spesiell risiko ved å bruke et leketøy, skal det merkes med tydelig advarsel. Leketøy som kan være farlig for barn under 36 måneder, skal merkes særskilt.
 • Leketøy som inneholder magneter, skal ha særskilt merking.

En del produkter er unntatt fra forskriften, for eksempel julepynt, sportsutstyr, luftgevær, kastepiler og sykler.

Kikk etter CE merket

Alle produkter som har et CE-merke, overholder myndighetenes krav til helse og sikkerhet. CE-merket er felles for EU og EØS og finnes på mange ulike produkter. Alt leketøy beregnet på barn under 14 år skal ha dette merket. I Norge er det Statens forurensningstilsyn (SFT) som fører kontroll med import og salg av alle typer produkter.

Utfordringer til deg


 1. Hva er det produsenter, importører og forhandlere har ansvar for?
 2. Hva er CE-merking?
 3. Hvem kontrollerer import og salg av leker i Norge?
 4. Ta med deg punktlisten du finner over, og besøk en butikk som selger leker. Finn eksempel på leker som fyller kravene i listen. Se også etter om lekene er merket slik som det står i forskriftene at de skal merkes.
 5. Hva kan de ansatte i leketøysforretningen om sikkerhet?
 6. Ta kontakt med noen barnehager og skolefritidsordninger og finn ut hva de legger vekt på når de kjøper leker. Hvor opptatt er de av sikkerhet?
 7. Barn kan alltid sette leker i halsen, så det er derfor viktig at du vet hva du skal gjøre dersom noe slikt skjer.
Sist oppdatert 31.01.2019
Skrevet av Gro Nedberg Grønlid, Guri Bente Hårberg og Einar Gjærevold
Rettighetshaver: Terranova Media

Læringsressurser

Sikkerhet der barn og unge oppholder seg