Hopp til innhold

Fagartikkel

Ta med barna i sikkerhetsarbeidet!

Et barns evne til å passe på seg selv er i høy grad avhengig av alder og modning. Evnen varierer også fra person til person. Noen barn er innsiktsfulle og gjør risikovurderinger allerede i barnehagealderen, mens andre tar sjanser med sin egen sikkerhet til langt opp i voksen alder.

To jenter har på redningsvest og regntøy. Foto

Det finnes ingen fasit for hva en normal utvikling er. De fleste treåringer behersker både språk og motorikk godt, men variasjonene kan være store. Noen er klønete og faller lett ned fra trærne, mens andre behersker de mest krevende øvelser og klatrer i trærne som apekatter.

Alle har en generell plikt til å være aktsomme. Vi forventer at mennesker prøver å ta seg i vare, at man bruker påbudt verneutstyr, og at man følger instrukser. Det gjelder også barn og unge. Men vi kan aldri holde barn ansvarlige om de glemmer å vise aktsomhet. Ansvaret hviler på de voksne.

Det er viktig å gi barna en grunnleggende forståelse av hva sikkerhet er, helt fra de er små.

Her er noen tips:

 • Forklar barna hva sikkerhet er.
 • Gjør sikkerhetsrutiner og sikkerhetsutstyr kjent for alle, også for barna.
 • Ta barna med på råd og spør dem hvordan de mener vi kan unngå skader.
 • Vis med egen atferd at det er bra med sikkerhetstiltak. Det skaper en god grunnholdning.
 • Bruk samme sikkerhetsutstyr som barna.
 • Lag sikkerhetskurs for barna, og tilpass kursene etter hvor gamle barna er.
 • Be eldre barn passe på de yngre, for det skaper ansvarsfølelse – men ikke slipp noen av dem helt av syne.
 • Arranger møter mellom barn og brannvesen, politi og ambulansetjeneste.

Utfordringer til deg

 1. Prat med barn i ulike aldre og finn ut hva de gjør for å ivareta egen sikkerhet.
 2. Prat med ansatte i barnehager og skoler og finn ut hva de gjør for at barn og unge skal ta medansvar for sikkerheten.
 3. Har du gode ideer til hvordan man kan lære barn til å ta et slikt ansvar?
Sist faglig oppdatert 07.05.2018
Skrevet av Gro Nedberg Grønlid, Guri Bente Hårberg og Einar Gjærevold
Rettighetshaver: Terranova Media

Læringsressurser

Sikkerhet der barn og unge oppholder seg

Fagstoff