Hopp til innhold

Fagstoff

Feilkilder

Vi skal se nærmere på forhold som kan være med på å sette personlige preg på observasjonene, og som kan føre til at observasjonene inneholder feil.

En mann med en bærbar PC sitter ved et bord og observerer barn som leker på gulvet. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Feilkilder er forhold vi må være veldig bevisste på. Hvis du ikke tar høyde for feilkilder i observasjonene dine, kan verdifull informasjon gå tapt. Selv om du er klar over disse forholdene, kan du ikke unngå at de påvirker observasjonssituasjonen. Når du kjenner til hvordan de virker inn på observasjonene dine, kan du ta hensyn til at de finnes. Vi må være tydelige på hva vi mener kan ha påvirket oss når vi har observert.

Eksempler på ting som kan påvirke deg

Din fysiske og psykiske tilstand

Hvis du har en litt dårlig dag, er sulten, trøtt eller lite motivert for observasjonsoppgaven, kan det gå ut over måten du observerer på. Du vil mest sannsynlig ha oppmerksomheten rettet mot deg selv og dine egne udekkede behov.

Førsteinntrykk

Førsteinntrykket i en situasjon eller av andre mennesker sitter ofte i kroppen. Hvis førsteinntrykket er negativt, kan det være med på å prege den observasjonen du skal gjennomføre. Kanskje leter vi etter noe som kan forsterke og bekrefte førsteinntrykket vårt.

Sympati og antipati

Du har sikkert opplevd at det er lettere å like noen barn enn andre. Du har kanskje mer til overs for enkelte barn, og gir dem mer positiv oppmerksomhet. Du syns kanskje det er litt ekkelt med de barna som alltid er snørrete, som sikler eller er skitne.

Gruppepåvirkning

Vi kan lett la oss påvirke av det flertallet i gruppa mener. Hvis flertallet i gruppa eller en leder sier noe om et bestemt barn, er det lett at vi andre også finner de trekkene hos barnet når vi observerer det.

Tidsfaktoren

Valg av tidsrom for observasjon, for eksempel når barna er ute eller inne, har noe å si for hva vi finner ut om barna.

Tidligere erfaringer og holdninger

Du vil alltid ha med deg noen erfaringer og opplevelser knyttet til barn og unge, og forkunnskapen din om barnet og omgivelsene kan påvirke observasjonen. Din egen barndom og oppvekst, tidligere arbeid med barn og unge og verdiene og holdningene dine kan også påvirke observasjonene du gjør.

Egen subjektivitet

Personlige behov og egenskaper, motiver eller mål kan være med på å farge de observasjonene du gjør, sånn som hvem du er, hvor gammel du er, hvilken utdanning du har, hva slags kultur du kommer fra og så videre.

Forventninger

Ofte har vi forventninger til hva vi kan finne når vi observerer barn, men vi må være åpne for at det vi forventer, kan bli observert som noe helt annet.

Hvilken opplæring du har fått i observasjon

Observasjonsarbeid krever trening. Den som har utdanning og kunnskap om observasjonsteori og observasjonsmetoder, har bedre forutsetninger for å gjennomføre observasjonsarbeidet på en god måte.

Sisteinntrykket

De inntrykkene vi får mot slutten av en observasjon, kan lett feste seg som et generelt inntrykk. Vi har også lett for å vurdere det vi har observert, som litt bedre enn det faktisk er.

Utfordringer til deg

  1. Hva er feilkilder?

  2. Hva betyr førsteinntrykket av en person for deg?

  3. Hvordan kan du redusere mengden av feilkilder i observasjonene dine?

  4. Hvordan kan dagsformen din påvirke observasjonene du gjør?

CC BY-SASkrevet av Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid.
Sist faglig oppdatert 23.04.2021

Læringsressurser

Observasjon

Fagstoff