Hopp til innhold

Fagartikkel

Innsamling av personopplysninger

Det er viktig at du kjenner de lovene og reglene som er knyttet til innsamling av personopplysninger. Lovverk endres stadig, derfor må du holde deg oppdatert. Når du samler inn opplysninger om barn og ungdom, må du være ekstra oppmerksom.

LK20LK06
To små jenter sitter i en vinduskarm og kikker ut av vinduet. Foto.

Lover og regler

Det er to hovedgrunner til at vi må være ekstra forsiktig med opplysninger vi samler inn om en person:

  • kravet om taushetsplikt

    Taushetsplikten har strenge regler når det gjelder opplysninger vi får om barn og unge. Dette gjelder også opplysninger du får under observasjon.

  • reglene for å samle inn og oppbevare personopplysninger

    Alle som skal samle inn og oppbevare personopplysninger, må forholde seg til personopplysningsloven med forskrifter.

Når du skal observere et barn, må du anonymisere personopplysningene om barnet. Det er mange måter å gjøre dette på, men en måte kan være å bruke initialene til barnet og hvor gammelt barnet er når du observerer det.

Eksempel: Du skal observere Petter Larsen som er fem år og to måneder gammel. Da kan du skrive P. L., g, 5,2 for å anonymisere. P. L. er initialene hans, g står for gutt og 5,2 for alder.

Behandling av personopplysninger om barn i barnehage og skole er unntatt melde- og konsesjonsplikt, men vi skal likevel være varsomme når vi samler inn opplysninger om barn og unge.

I tillegg kan du ha nytte av å søke på Datatilsynet, der du kan finne mye nyttig stoff om personvern i barnehage og skole. Der får du svar når usikker på hvordan du skal håndtere personopplysninger.

Personopplysningsloven ble oppdatert i 2018, og på nettsidene til Datatilsynet kan du finne sidene om barnehage og skole.

Utfordringer til deg

  1. Hvorfor tror du vi har strenge regler for innsamling av opplysninger om barn og ungdom?
  2. Gjør deg kjent på Datatilsynets sider.
  3. Hva innebærer taushetsplikt?
  4. Finn ulike måter å anonymisere personopplysningene om barn på. Spør gjerne i en barnehage eller en skole hvordan de gjør det.
Sist oppdatert 10.05.2021
Skrevet av Gro Nedberg Grønlid, Guri Bente Hårberg, Randi Kvernmo og Kjell Arne Standal

Læringsressurser

Observasjon