Hopp til innhold

Fagartikkel

Hva er observasjon?

Observasjon betyr å holde øye med eller undersøke. Vi bruker observasjon for å samle informasjon som er nødvendig for å kunne planlegge det pedagogiske arbeidet. Når vi observerer, bruker vi sansene våre, da spesielt syn og hørsel.

LK06
To barn i lek. Foto.

Observasjon er et nødvendig verktøy i det pedagogiske arbeidet med barn og unge. Som barne- og ungdomsarbeider har du behov for å kunne metoder og teori om observasjon. Observasjon krever trening, og du bør derfor prøve ut ulike former for observasjon dette skoleåret.

Hva kan observeres?

  • enkeltbarn og -ungdom – observasjon av ett barn gir oss informasjon om akkurat det barnet
  • grupper med barn eller unge
  • miljøet rundt barna
  • barns bruk av ulike aktiviteter
  • samspill voksne–barn og barn–barn
  • barns utvikling
  • lek


Observasjon gir oss viktig og nyttig informasjon om det enkelte barnet – og barn i gruppe.
Vi kan for eksempel finne ut hvem de leker med, hva de leker, og hvordan de har det sammen med andre.
Disse opplysningene danner grunnlaget for videre planlegging av det pedagogiske arbeidet. Dersom et barn trenger spesiell hjelp og støtte, er det viktig at vi blir klar over det så fort som mulig så vi kan sette i verk tiltak.

Utfordringer til deg

  1. Hva er observasjon?
  2. Hva kan observeres?
  3. Hvorfor er observasjon et viktig verktøy i det pedagogiske arbeidet med barn og unge?
Sist oppdatert 25.06.2018
Skrevet av Gro Nedberg Grønlid, Guri Bente Hårberg, Randi Kvernmo og Kjell Arne Standal

Læringsressurser

Observasjon