Hopp til innhold

Biologi 1

  Om biologi 1

  I biologifaget vil dere finne mye innhold som dekker læreplanen, både av fagstoff, utforskende oppgaver som forsøk og feltarbeid, interaktive ressurser, filmer og spill.

  Sammensatte oppgaver

  I biologi jobber du med mange ulike emner som henger sammen med hverandre. Her har vi samlet oppgaver der du må bruke kunnskaper fra flere av disse emnene. Det gir deg trening i å se sammenhenger og bruke det du har lært, i nye situasjoner.

  Læringsressurser

  Sammensatte oppgaver