Hopp til innhold

Fagstoff

Antibiotikaresistens

Mikroorganismer utvikler seg stadig for å kunne tilpasse seg til endringer i omgivelsene. Denne tilpasningsdyktigheten truer vårt viktigste våpen i kampen mot mikrobielle sykdommer: antibiotika. Hva er antibiotikaresistens, og hvilke utfordringer gir det i dag og i framtida?
Et reagensglass halvfullt med væske og dyrkede bakterier. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hva er resistens?

Resistens betyr motstand eller motstandsdyktighet mot noe (fra latin "å stå imot"). Antibiotika er en samlebetegnelse på giftstoffer som dreper eller hemmer vekst av prokaryote celler. Mikroorganismer kan utvikle motstand mot antibiotika, slik at de ikke lenger blir påvirket av giftstoffene. Vi sier da at de er blitt antibiotikaresistente.

Antibiotikaresistens – evolusjon i praksis

Plansje som viser utviklingen av resistente bakterier ved bruk av antibiotika. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

En av drivkreftene bak evolusjon er naturlig seleksjon. Antibiotika bidrar til seleksjonspress på prokaryote organismer.

Når populasjoner som er følsomme for antibiotika, for eksempel bakterier, blir utsatt for giftstoffet, vil de fleste dø, men ikke alle. De som overlever, har ulike egenskaper som gjør at de ikke blir påvirket av antibiotika. Disse bakteriene vil formere seg kraftig, siden alle konkurrentene deres er døde. Dessuten vil de egenskapene som gjør dem antibiotikaresistente, bli mer og mer dominerende i populasjonen. Når hele populasjonen har utviklet resistens, har det skjedd evolusjon.

Siden prokaryote organismer deler seg svært raskt, kan nye generasjoner med antibiotikaresistens oppstå så raskt at andre organismer ikke rekker å utvikle forsvar mot dem. Da virker ikke lenger antibiotika.

Plasmider gir prokaryote organismer spesielle egenskaper

Bakterier og andre prokaryote organismer har en helt annen evne til å tilpasse seg til nye miljøbetingelser enn det flercellede organismer har. I tillegg til et kromosom har mange prokaryote organismer små, ringformede DNA-molekyler som vi kaller plasmider. Et plasmid inneholder få gener og er ikke livsnødvendig for organismen, men kan gi organismen egenskaper som kan være nyttige under ulike miljøforhold.

En oval celle som inneholder et sirkulært kromosom og tre små, ringformede plasmider. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Overføring av resistensgener

Ved hjelp av plasmider og kan prokaryote organismer overføre genetisk materiale til hverandre. Genene som gir antibiotikaresistens, sitter ofte på plasmidene. På denne måten kan også resistens mot antibiotika raskt flytte seg mellom ulike grupper av prokaryote organismer. Et plasmid kan være bærer av resistens mot flere typer antibiotika, slik at organismen blir multiresistent.

MRSA: resistente bakterier

MRSA (meticillinresistente Staphylococcus aureus) er gule stafylokokker som er blitt resistente mot flere typer antibiotika. Gule stafylokokker er bakterier som mange mennesker har i sin bakterieflora, enten på huden eller i nesa. Vanligvis er disse bakteriene harmløse, men de kan forårsake alvorlige infeksjoner i blant annet sår.

Foreløpig er ikke MRSA et stort problem i Norge, men de er et økende problem på verdensbasis. Spredning av antibiotikaresistente mikroorganismer er en alvorlig trussel for helsevesenet, fordi det kan føre til at vi mister vårt viktigste våpen i kampen mot mikrobielle sykdommer.

Oransje bakteriekolonier. Mikroskopfoto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Konsekvenser når prokaryote organismer blir resistente

Antibiotika har endret verden, men på grunn av ukritisk bruk har mikroorganismer begynt å bli resistente. At bakterier utvikler resistens mot antibiotika, kan gi alvorlige problemer i framtida. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er dette en av de største helsetruslene i vår tid.

Farene ved antibiotikaresistens

I denne filmen får du et kort innblikk i hvilke utfordringer antibiotikaresistens kan gi i framtida.

Hvordan kan vi hindre utvikling av antibiotikaresistens?

Det mest effektive tiltaket for å forebygge antibiotikaresistens er å redusere bruken av antibiotika. Hver gang vi utsetter prokaryote organismer for antibiotika, kan noen individer ta opp gener som gir dem egenskaper som gjør dem resistente.

Visste du at …

En av de vanligste årsakene til at folk ønsker antibiotika, er forkjølelse som skyldes virus? Siden virus ikke er levende celler, vil ikke behandling med antibiotika ha noen effekt.

Forskere jobber stadig med å identifisere og utnytte ulike cellestrukturer og mekanismer hos prokaryote organismer som kan bidra i utviklingen av nye typer antibiotika. Utfordringen er at legemiddelindustrien ikke klarer å utvikle nye legemidler like raskt som mikroorganismene utvikler resistens.

Ei hånd med hanske viser fram ei petriskål med bakterier dyrket sammen med antibiotikatabletter. Det er en tydelig ring uten bakterievekst rundt hver antibiotikatablett. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Sentrale begreper

Resistens
er motstand eller motstandsdyktighet mot noe (fra latin "å stå imot").
Antibiotikaresistens
er motstandsdyktighet mot antibiotika. Prokaryote celler som har blitt resistente, vil ikke lenger bli påvirket av giftstoffet i antibiotikumet.
Multiresistent organisme
er en organisme som er motstandsdyktig mot mer enn én type antibiotika.
Plasmid
er et lite, ringformet DNA-molekyl. Et plasmid inneholder få gener og er ikke livsnødvendig for organismen, men kan gi organismen egenskaper som kan være nyttige under ulike miljøforhold.
Horisontal genoverføring
er overføring av genetisk materiale mellom prokaryote organismer.

Kilder

UiO. (2021, 16. mars). Antibiotika. I Botanisk og plantefysiologisk leksikon. Hentet 31. mars 2022 fra https://www.mn.uio.no/ibv/tjenester/kunnskap/plantefys/leksikon/a/antibiot.html

Sirevåg, R. (2020, 9. oktober). MRSA. I Store medisinske leksikon. Hentet 3. april 2022 fra https://sml.snl.no/MRSA

CC BY-SASkrevet av Camilla Øvstebø.
Sist faglig oppdatert 18.03.2022

Læringsressurser

Vaksiner og antibiotika