Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Historien om mirakelmedisinen

Antibiotika regnes som en mirakelmedisin mot mikrobielle sykdommer og har reddet millioner av liv. I 1945 fikk Alexander Fleming Nobelprisen for sin oppdagelse av penicillin. Bli kjent med Alexander Fleming, og drøft mulige konsekvenser av dagens antibiotikabruk.
En eldre mann med hvit frakk sitter på et laboratorium og undersøker ei agarskål med penicillin. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgaver

 1. Hvem var Alexander Fleming?

 2. Hva er antibiotika, og hvorfor omtaler vi dette giftstoffet som en mirakelmedisin?

 3. Les utdraget under fra talen Alexander Fleming holdt da han tok imot Nobelprisen 11. desember 1945.

  Men jeg vil mane til forsiktighet. Ved all bruk og til alle formål er penicillin ikke-toksisk, derfor er det ingen grunn til å bekymre seg for å gi en overdose og forgifte pasienten. Men, det kan være en fare ved å underdosere. Det er ikke vanskelig å gjøre mikrober resistente mot penicillin i laboratoriet ved å utsette dem for konsentrasjoner som ikke er tilstrekkelig for å drepe dem, og det samme har også skjedd i kroppen.

  (Oversatt av Jessica Lönn-Stensrud, 2016)

  1. Hva tror du Alexander Fleming mente med utsagnet han kom med i sin Nobel-tale i 1945?

  2. Er dette utsagnet aktuelt i dag? Begrunn svaret ditt.

 4. Forklar hva som menes med riktig bruk, feilaktig bruk og overforbruk av antibiotika.

 5. Hva er konsekvensene av antibiotikaresistens?

 6. Helsevesenet vårt er avhengig av å bruke antibiotika. Hvordan vil antibiotikaresistens kunne påvirke dagens helsevesen?

 7. Kan du finne informasjon om bruken av antibiotika i Norge i dag? Se etter informasjon om bruk i både helsevesenet, landbruket og oppdrettsnæringen. Diskuter den informasjonen du finner.

 8. Kan du finne informasjon om det globale forbruket av antibiotika i dag? Diskuter den informasjonen du finner, og sammenlign den med informasjonen du fant om bruken av antibiotika i Norge.

 9. Basert på det du har funnet ut, mener du antibiotikaresistens er en trussel mot din og andres helse?

 10. Antibiotikaresistens er for mange vanskelig å forstå. Hva er det som gjør at dette er vanskelig å forstå, tror du?

Skriv et debattinnlegg

Ta utgangspunkt i informasjonen du nå har funnet. Skriv et debattinnlegg som fremmer ditt syn på bruken av antibiotika i Norge eller globalt.

Slik skriver du et debattinnlegg

CC BY-SASkrevet av Camilla Øvstebø.
Sist faglig oppdatert 21.01.2022

Læringsressurser

Vaksiner og antibiotika