Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

PlayDecide: vaksiner

Spill PlayDecide og diskuter temaet vaksiner. Hva synes du om vaksinasjonstilbudet som gis i Norge? Hvordan påvirker det din og andres helse? Finn ut hva du mener selv, lytt til hverandre, og forsøk å bli enige om et standpunkt.
Ei jente som får plaster på armen etter å ha fått vaksine. Både jenta og den voksne har munnbind. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Spill PlayDecide!

Spilleregler til PlayDecide finner dere i ressursen Spill PlayDecide!

Spillmateriell til temaet vaksiner

Før dere kan spille, må dere skrive ut spillmateriell og klippe opp spillkortene. Under finner dere spillmateriell til utskrift for temaet vaksiner.

Spillmateriell
 • ett spillbrett til hver spiller som skal delta
  (A3-format)

 • ett sett med introduksjon til tema, noen grupperingsark og oversikt over ulike standpunkt rundt temaet. Fordeles til hver gruppe.

 • ett sett med spillkort til hver gruppe:

  • infokort (grønn)

  • grublekort (blå)

  • utfordringskort (oransje)

  • spillkort (gul)

  • personkort (grå)

  • blanke kort (hvit)

Infokort, grublekort og personkort er temaspesifikke. Utfordringskort, spillkort og blanke kort er generelle og kan brukes i diskusjon av flere temaer.

Filer

Tips!

Spillkortene har titler, ulike ikoner og er fargekodet. De kan med fordel skrives ut på papir med tilhørende farge. Det anbefales at spillkortene skrives ut på litt tykkere papir eller papp.

Hvis spillkort, brett og andre ark lamineres, holder de lenger, og de kan brukes flere ganger. Ved bruk av tavletusjer kan elevene notere på laminerte spillebrett, grupperingsark og standpunktark.

Start spillet ved å introdusere temaet felles i klassen

I forkant av spillet bør elevene ha jobbet med temaet som skal diskuteres. Under finner dere et forslag til hvordan temaet vaksiner kan bli introdusert. Avslutt introduksjonen med noen åpne spørsmål og fire ulike standpunkt som er aktuelle for temaet. Spørsmålene setter startskuddet for spillet og for diskusjonen videre. Gjennom spillet skal elevene ta stilling til disse fire standpunktene og sammen finne ut hva de mener om temaet.

Elevene blir oppfordret til å notere seg noen tanker i høyre hjørne av spillebrettet underveis i gjennomgangen.

Introduksjon til temaet vaksiner

Den første vaksinen ble oppdaget i 1796 gjennom eksperimenter utført av dr. Edward Jenner, der han oppdaget at å smitte mennesker med kukopper forebygget mot koppesykdom. Siden den gang har vaksiner vist at de beskytter helsa vår.

Oppdagelsen av vaksiner regnes som et av de største av alle medisinske framskritt. Selv om vaksiner er trygge og effektive, er de ikke uten risiko, og i noen sjeldne tilfeller har det oppstått uønskede bivirkninger. Fordelene ved vaksiner er likevel mye større enn risikoen og farene vi står overfor hvis vi får en alvorlig sykdom vi ikke er vaksinert mot.

I dag er vaksinasjon vanlig for å beskytte mot ulike infeksjonssykdommer som kan være svært alvorlige. I noen land er et utvalg av vaksiner obligatoriske. I Norge har vi frihet til å velge, og det er opp til hver enkelt om de ønsker å vaksinere seg.

Spørsmål til diskusjonen

Hva synes du om vaksinasjonstilbudet som gis i Norge? Hvordan påvirker det din og andres helse?

Mulige standpunkt om vaksiner

 1. Myndighetene fastsetter en obligatorisk vaksinasjonsplan for alle. Vaksinene som er inkludert, er gratis, og personer som ikke følger planen, kan bli pålagt å dekke sine egne utgifter ved behandling på sykehus, eller de kan få reiserestriksjoner.

 2. Myndighetene bestemmer noen få obligatoriske vaksiner hvor staten dekker kostnadene. Det legges også fram en anbefaling om andre vaksiner, men staten dekker ikke kostnadene for disse.

 3. Myndighetene anbefaler noen vaksiner, gir nødvendig informasjon og dekker kostnadene til vaksinene, men lar det være opp til hver enkelt om de ønsker å la seg vaksinere.

 4. Etter prinsippet om valgfrihet involverer ikke staten seg i spørsmål om vaksine. Hver enkelt må selv finne informasjon og bestemme om de ønsker å vaksinere seg, og hvilke vaksiner de ønsker å ta. Myndighetene dekker ingen kostnader.

Klar – ferdig – diskuter!

Etter en felles introduksjon av temaet fordeler spillerne seg i grupper. Alle spillerne skal ha et spillebrett foran seg. Spillkort og annet spillmateriell (grupperingsark, spilleregler og introduksjon av tema) plasseres midt på bordet. De ulike spillkortene skal gradvis fylle opp spillebrettet.

Sammen skal dere diskutere dere fram til et felles standpunkt om temaet vaksiner. Finn ut hva du selv mener, lytt til de andre, og forsøk å bli enige om et standpunkt.

To tegninger, den ene av et bord med fem tomme stoler rundt og et oppsett for brettspill, og den andre med snakkende personer rundt spillet. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Kilde

Undervisningsopplegget er en revidert versjon av PlayDecide hentet fra https://playdecide.eu/. Her kan dere finne flere temaer knyttet til ulike fag som det kan være interessant å diskutere.

Relatert innhold

Spill PlayDecide! Finn ut hva du mener, diskuter med andre, og formuler et felles standpunkt.

CC BY-SASkrevet av PlayDecide.
Sist faglig oppdatert 30.05.2023

Læringsressurser

Vaksiner og antibiotika