Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Forsøk: Undersøk mikroorganismer

Utforsk mikroorganismene rundt deg ved å dyrke bakterier på agarskåler og studere dem under mikroskop.
En forsker holder fram to petriskåler. Den ene petriskålen inneholder dyrkede mikroorganismer som bakterier og sopp, mens den andre petriskålen fungerer som en kontrollprøve. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Bakgrunnsinformasjon

Mikroorganismer er en gruppe organismer som er så små at du må bruke mikroskop for å se enkeltindivider. Hvor finner vi disse? Mikroorganismene, og spesielt bakteriene, er de mest utbredte organismene på jorden, og vi finner dem overalt i omgivelsene våre: på skjærefjøla på kjøkkenet, på pulten og ikke minst på mobiltelefonen. Flere av dem er til og med en del av deg og lever på og i kroppen din. Du trenger derfor ikke gå langt eller lete lenge hvis du skal jakte på mikroorganismer.

Hva ser vi?

Etter å ha dyrket mikroorganismer under gunstige forhold vil du kunne observere kolonier av mikroorganismer i agarskålen. Bakterier framstår som tydelig avgrensede, glatte og blanke, mens sopp framstår som hårete, ujevne og kan være lite avgrenset.

Gram-farging av bakterier

Ser vi nærmere på bakterier, vil vi oppdage at de finnes i ulike former med ulik oppbygning og ulike egenskaper. Ved hjelp av Gram-farging kan vi utnytte ulikheter i bakterienes ytre struktur og dermed skille dem fra hverandre. Ved hjelp av et fargestoff som binder seg til bakterienes ytre struktur, vil bakterier med tykk ytre cellevegg få en lilla farge. Disse har fått navnet Gram-positive bakterier. Blant dem finner vi blant annet pneumokokker, som gir lungebetennelse, og stafylokokker, som gir betennelse i sår. Bakterier med tynn ytre cellevegg vil få en rosa farge, og de kalles Gram-negative bakterier. I denne gruppen finner vi blant annet meningokokker, som gir hjernehinnebetennelse, og gonokokker, som gir gonoré.

Oversikt over prosessen ved Gram-farging av bakterier. Figuren viser ulikhetene i  celleveggen hos de Gram-negative og de Gram-positive bakteriene som er bakgrunnen for fargeforskjellen ved Gram-farging, Gram-positive blir  lilla mens Gram-negative blir  rosa. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Antibiotika

I noen tilfeller kan det være gunstig å hemme bakterievekst. Et fellesnavn for bakteriebekjempende medikamenter er antibiotika. Mange antibiotika angriper bakterienes cellevegg, og de har derfor forskjellig påvirkning på Gram-positive og Gram-negative bakterier. Bakterier som ikke påvirkes av antibiotika, kalles antibiotikaresistente.

Hensikt

I dette forsøket skal du bli kjent med noen av mikroorganismene som lever sitt liv side om side med deg. Fordi de er så små at vi ikke kan se dem, bruker vi mikroskopet.

Til lærer:

De ulike delene i dette forsøket kan utføres hver for seg, eller forsøket kan gjennomføres som en helhet bestående av fire deler.


Videre arbeid

  • Etter å ha undersøkt bakteriene dine med ulike metoder, hva kan du si om den bakterietypen du har jobbet med?
  • Finn ut mer om denne bakterietypen, og presenter din bakterie for de andre i klassen.
  • Lag en plakat som kan henges opp i kantina, på do, i et klasserom eller andre steder hvor dere kan dele nyttig informasjon om bakterier til andre.

Relatert innhold

Kilder

Institutt for biologi, NTNU. (2015). Kurskompendium BI 1001 Celle- og molekylærbiologi.

Lönn-Stensrud, J. (2016). Bakterienes forunderlige verden. Universitetsforlaget.

Store norske leksikon. (2019, 25. oktober). Gramfarging. Hentet 3. oktober 2020 fra https://sml.snl.no/gramfarging

CC BY-SASkrevet av Camilla Øvstebø.
Sist faglig oppdatert 14.01.2022

Læringsressurser

Vaksiner og antibiotika