Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Oppsummeringsoppgaver – vaksiner og antibiotika

Her finner du varierte oppgaver om bekjempelse av virale og mikrobielle sykdommer. Oppgavene gir deg god trening i nye begreper og en fin oversikt over emnet om vaksiner og antibiotika.

Oppgave 1. Memory

Lag par ved å finne bilde og ord som hører sammen. Hvor mange kort må du vende før du har funnet alle parene?

Oppgave 2. Ulike typer infeksjonssykdommer

 1. Hva menes med virale og mikrobielle sykdommer?

 2. Forklar hvordan bakterier og virus kan gi sykdom.

Oppgave 3. Bekjempelse av smittsomme sykdommer

Hvordan bekjemper vi virale og mikrobielle sykdommer? Dra alternativene til riktig kategori.

 1. De fleste og vanligste infeksjonssykdommene går som regel over av deg selv. Kan du forklare hva som skjer?

 2. Hvorfor trenger vi medisiner for å bekjempe patogene mikroorganismer hvis alle organismer har et eget forsvar?

 3. Lag et tankekart som gir en oversikt over forsvar hos ulike organismer.

Oppgave 4. Har du kontroll på begrepene?

Lag din egen definisjon av begrepene nedenfor. En god definisjon skal forklare kort hva begrepet betyr, bruke vanlige ord og ikke være for vid eller for snever.

antibiotika – vaksine – immunitet – antibiotikaresistens – flokkimmunitet – vaksinering – immunforsvar

Sammenlikn definisjonene dine med definisjonene til en medelev. Hvor godt fungerer de ulike definisjonene?

Oppgave 5. Gjør deg kjent med antibiotika

 1. Tegn og forklar oppbygningen og strukturen til prokaryote og eukaryote celler.

 2. Forklar likheter og forskjeller mellom de to celletypene.

 3. Hvilken betydning har antibiotika for de to celletypene?

 4. Forklar hvordan antibiotika virker på virus.

 5. Finn fordeler og ulemper ved bruk av antibiotika.

Oppgave 6. Vaksiner og vaksineutvikling

 1. Hva er en vaksine?

 2. Kan alle organismer vaksineres? Begrunn svaret ditt.

 3. Hvordan lages en vaksine?

 4. Det finnes ulike typer vaksiner. Dra de ulike alternativene til riktig sted, og forklar hvordan vaksinene fungerer. Hva er fordelen og ulempen med de ulike typene?

Oppgave 7. Medisinens historie

 1. Hvem var Edward Jenner? Hva var hans bidrag til medisinen?

 2. Hvilken betydning har Alexander Fleming hatt for utviklingen av dagens helsevesen?

 3. Tegn og forklar hva som menes med antibiotikapyramiden.

 4. Hvorfor har utbredt bruk av antibiotika blitt et globalt problem?

Oppgave 8. Vaksinasjonsprogram i Norge

 1. Finn ut hvilke vaksiner som inngår i barnevaksinasjonsprogrammet, og hvilke sykdommer de beskytter mot.

 2. Hvilke andre vaksiner har du hørt om, og hvorfor inngår ikke disse i et vaksinasjonsprogram?

Oppgave 9. Immunitet – når immunforsvaret husker et smittestoff

Oppgave 10. Vaksinering og flokkimmunitet

 1. Forklar hvordan vaksiner kan gi beskyttelse for

  • enkeltindivider

  • hele populasjoner

 2. Ta utgangspunkt i et flokkdyr du kjenner til, og forklar hvordan det å leve i flokk kan være en overlevelsesstrategi.

 3. Lag en illustrasjon av flokkimmunitet, og forklar den til en medelev.

 4. Hva er hensikten med flokkimmunitet i en befolkning?

Oppgave 11. Hvordan bekjemper vi disse sykdommene?

Oppgave 12. Hva feiler det pasienten?

En pasient med symptomer på forkjølelse kommer til legekontoret der du jobber. Før du stiller en diagnose, bestemmer du deg for å ta en spyttprøve som du sender til dyrking på laboratoriet.

 1. Hva er symptomene på forkjølelse?

 2. Spyttprøven ble først analysert under mikroskopet. Der ble bakteriene Pseudomonas aeruginosa og Staphylococcus aureus identifisert. Finn ut mer om de to bakterietypene. Hvilke sykdommer kan bakteriene forårsake, og hvordan kan disse sykdommene behandles?

 3. På laboratoriet ble det gjennomført en følsomhetstest for antibiotika. Hvilken informasjon kan en slik test gi? Forklar hvordan en slik test gjennomføres, og tolk resultatet i figuren nedenfor.

 4. Hva er antibiotikaresistens?

 5. Basert på resultatene fra spyttprøven og den informasjonen du nå har om de to bakteriene, hvilken diagnose vil du stille til pasienten? Hvordan kan denne sykdommen behandles?

Diagram som viser prosessen ved diagnostisering av en person med en infeksjonssykdom i lungene. 1. Person der lungene er uthevet. 2. Spyttprøve. 3. To ulike typer mikroorganismer. 4. Dyrking av mikroorganismer i petriskål sammen med antibiotika. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 13. Hvilken patogen mikroorganisme er dette?

En person kommer inn på legekontoret ditt. Personen har nettopp kommet tilbake fra en reise til New Mexico i USA og føler seg ikke helt i form. Ved nærmere undersøkelse finner du ut at pasienten har feber og hovne lymfekjertler.

Hvilken av mikroorganismene under kan være årsaken til slike symptomer? Passer dette med pasientens sykehistorie?
Begrunn svaret ditt.

 1. Salmonella enterica

 2. Borrelia burgdorferi

 3. Clostridium botulinum

 4. Yersinia pestis

CC BY-SASkrevet av Camilla Øvstebø.
Sist faglig oppdatert 20.05.2022

Læringsressurser

Vaksiner og antibiotika