Hopp til innhold

Teknologiforståelse (IM-IKM vg1)

Praktisk IT

IT-systemene og tjenestene vi omgir oss med, krever programvare, maskinvare og nettverks-infrastruktur for å fungere. Det er et praktisk håndverk å sette opp slike systemer og få dem til å fungere stabilt slik at de dekker brukernes behov.

Læringsressurser

Praktisk IT

Oppsett av Wordpress

Wordpress er et gratis og åpent publiseringssystem som brukes av 35 % (2020) av verdens nettsider. Wordpress kan settes opp på egen maskinvare, kjøres virtuelt eller installeres på de fleste webhoteller som gir tilgang til PHP og database. Her finner du guider for installasjon av Wordpress.

Læringsressurser

Oppsett av Wordpress