Hopp til innhold

Teknologiforståelse (IM-IKM vg1)

Praktisk IT

IT-systemene og tjenestene vi omgir oss med, krever programvare, maskinvare og nettverks-infrastruktur for å fungere. Det er et praktisk håndverk å sette opp slike systemer og få dem til å fungere stabilt slik at de dekker brukernes behov.

Læringsressurser

Praktisk IT

Fagstoff

Oppsett av strømmeserver

Direktestrømming gjøres som oftest til en ekstern strømmetjeneste, som Twitch eller YouTube Live, men vi kan også sette opp vår egen server for å håndtere lyd og videostrømmer. Her finner du veiledninger for installasjon av strømmeserver med HLS-støtte i Linux.

Læringsressurser

Oppsett av strømmeserver

Læringssti