Hopp til innhold

Kommunikasjon og samhandling (HS-HSF vg1)

Kommunikasjon og relasjon

Menneskelig kommunikasjon kan foregå på ulike måter og har som mål at hvert individ får formidlet sine tanker og behov. Det kan foregå verbalt (språklig) og ikke-verbalt ved hjelp av kroppsspråk eller for eksempel lyder, peking eller øyekontakt.

Kommunikasjonsprosessen

En kommunikasjonsprosess kan forklares med at det skjer en overføring av informasjon mellom sender og mottaker. Det kan være med eller uten ord, og det kan være mellom to eller flere personer.

Læringsressurser

Kommunikasjonsprosessen