Hopp til innhold

Kommunikasjon og samhandling (HS-HSF vg1)

Kommunikasjon og relasjon

Menneskelig kommunikasjon kan foregå på ulike måter og har som mål at hvert individ får formidlet sine tanker og behov. Det kan foregå verbalt (språklig) og ikke-verbalt ved hjelp av kroppsspråk eller for eksempel lyder, peking eller øyekontakt.

Helseinformasjon fra ulike kilder

Ulike nettsider byr på mye informasjon om helse og livsstil, og dette påvirker oss i ulik grad. Som fagarbeider må du ha digital dømmekraft og kunne vurdere helseinformasjon fra ulike kilder kritisk. Du må også vise nettvett i arbeidet.

Læringsressurser

Helseinformasjon fra ulike kilder