Hopp til innhold

Kommunikasjon og samhandling (HS-HSF vg1)

Kommunikasjon og relasjon

Menneskelig kommunikasjon kan foregå på ulike måter og har som mål at hvert individ får formidlet sine tanker og behov. Det kan foregå verbalt (språklig) og ikke-verbalt ved hjelp av kroppsspråk eller for eksempel lyder, peking eller øyekontakt.

Uenighet og konflikt

På en arbeidsplass med ulike arbeidstakere kan det oppstå uenighet om faglige spørsmål, arbeidsfordeling, personlige verdier og i relasjonene mellom kollegaer eller mellom ansatte og brukere. Hvordan vi håndterer uenigheten, er avgjørende for om den utvikler seg til en konflikt.

Læringsressurser

Uenighet og konflikt