Hopp til innhold

Film og filmklipp

Vi kommuniserer med huden

Hudkontakt og berøring er en forutsetning for dannelsen av sosiale relasjoner. I denne filmen kan du lære om hvordan positiv berøring påvirker helsa vår og vårt velbefinnende.

LK20LK06
En barnehånd over hånden til en voksen. Foto.

Huden er det største sanseorganet vi har. Når noen tar på oss, får vi bekreftelse på at vi eksisterer. Følesansen er den første sansen som utvikles i fødselsprosessen, og den siste som forlater oss når vi dør. Hudkontakt og berøring er en forutsetning for dannelsen av sosiale relasjoner. Positiv berøring betyr mye for helsa vår og for vårt velbefinnende. For nyfødte er berøring like viktig som mat og drikke.

Denne filmen er aktuell i forbindelse med mange av kompetansemålene i læreplanen. Se filmen og jobb med oppgavene.

Den livsviktige berøringen

Fysisk berøring er også et krevende område for den som arbeider med mennesker. Direkte berøring foregår i vår intime sone. Så nært slipper de fleste av oss bare et fåtall mennesker. Fysisk berøring oppleves også svært ulikt fra menneske til menneske.

Oppgaver

 1. Filmen innleder med to påstander:
  «Huden er det største sanseorganet vårt.»
  «Følesansen er den første som utvikles, og den siste som forlater oss når vi dør.»
  • Hvor mange sanser har vi?
  • Hvilke andre sanseorganer kjenner du til?
 2. Hva betyr det at huden er et kommunikasjonssystem?
  Sett opp en liste med ulike måter å kommunisere på.
 3. Se filmen en gang til. Hva sier de ulike fagpersonene om hva som skjer med mennesker når de blir tatt på?
 4. Hva er en «touch-kultur» og en «non-touch-kultur»?
  Hvilken betydning har denne kunnskapen for deg som framtidig fagarbeider?
 5. Finn ut mer om hvilket forhold man har til fysisk nærhet i ulike kulturer. Dere kan bruke internett, bøker eller filmer. Spør bibliotekaren om hjelp. Dere kan også intervjue mennesker med ulik kulturell tilknytning.
  Lag en presentasjon med det dere finner ut. Vær nøye med kildekritikk og personvern!
 6. Les fagstoffet om soner. Sett opp en liste der du nevner hensyn du må være særlig oppmerksom på når du som fagarbeider kommer i fysisk nærhet med brukerne dine.
 7. I filmen brukes uttrykkene positiv berøring og dårlig berøring. Hva tenker du når du hører disse uttrykkene?
 8. Diskuter i klassen: Noen mennesker, det kan være både voksne og barn, sier at de ikke liker at noen tar på dem. Hva kan være årsaken til dette, og hvordan skal fagarbeideren forholde seg til det?
 9. Les kompetansemålene. Lag et tankekart for hvert mål der du viser hvordan kunnskap om nærhet og berøring henger sammen med det aktuelle målet.
Sist oppdatert 15.11.2018
Skrevet av Trine Merethe Paulsen

Læringsressurser

Kommunikasjonsprosessen