Hopp til innhold

Veiledning

Vurdering av skriftlig eksamen i mediesamfunnet 3

Hvordan vurderes skriftlig eksamen, og hvordan kan du oppnå høy måloppnåelse? Sett deg inn i eksamensveiledningen, som gir informasjon om vurdering og kjennetegn på måloppnåelse.

LK20
Elever i et klasserom som jobber med oppgaver på pc-en. Foto.

Skriftlig eksamen blir vurdert av to sensorer som ikke jobber på skolen din. Utdanningsdirektoratet har laget en sensorveiledning som sensorene må bruke når de skal bli enige om hvilken karakter du skal få på besvarelsen din. Denne veiledningen skal du også ha tilgang til før eksamen.

Bruk av kilder

Sensorene skal vite hvilke kilder du har benyttet. Derfor må du oppgi forfatter og fullstendig tittel på alle bøker, og nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato til de nettsidene du har brukt som kilder i besvarelsen.

Sensor har anledning til å kjøre plagiatkontroll. Dersom du klipper og limer innhold fra kilder uten å bruke referanser, kan besvarelsen din bli sett på som fusk.

Dette vurderer sensor

Helhet

  • om eksamenssvaret er et presist og relevant svar på oppgaven

Fagbegreper og kunnskaper

  • om relevante fagbegreper blir brukt på en presis måte

  • om sammenhenger i faget blir forklart og reflektert over

  • om mediefaglige begreper, perspektiver og fagstoff blir satt i sammenheng

Metoder, arbeidsmåter og ferdigheter

  • i hvilken grad eksamenssvaret viser innsikt i tradisjonelle og nye
    arbeidsformer i mediebransjen

  • i hvilken grad eksamenssvaret aktivt bruker eksempler fra aktuell samfunnsdebatt

  • i hvilken grad eksamenssvaret vurderer og reflekterer over problemstillinger knyttet til etiske normer og gjeldende regelverk

  • i hvilken grad eksamenssvaret drøfter og dokumenterer kilder som er i bruk

Kjennetegn på måloppnåelse

Karakterene 1 til 6 viser i hvilken grad du har nådd de kompetansemålene som eksamensoppgaven tester deg i.

Utdanningsdirektoratet har laget kjennetegn på måloppnåelse, slik at du kan se hvilken kompetanse du må kunne vise til i besvarelsen din for å oppnå for eksempel en 3-er eller en 5-er.

Ta gjerne med deg skjemaet på eksamen, og bruk det som en sjekkliste når du kontrollerer om besvarelsen din holder mål.

Sist oppdatert 04.11.2021
Skrevet av Ragna Marie Tørdal og Eva Sophie Wolff-Hansen

Læringsressurser

Om skriftlig eksamen i mediesamfunnet 3