Hopp til innhold

Oppgave

Studer eksamensoppgaver og eksamensbesvarelser

Forbereder du deg til skriftlig eksamen i mediesamfunnet 3? I denne oppgaven skal du studere tidligere eksamensoppgaver, og du får et innblikk i hvordan eksamen blir vurdert.

LK20
Jente med briller og oransje genser ligger på gulvet med beina opp mot radiatoren og vinduskarmen mens hun leser på små notatlapper. Foto.

Trenger du tips og råd til hvordan du kan forberede deg til eksamen? Et tips er å lese gjennom tidligere eksamensbesvarelser.

1) Studer en eksamensoppgave

Studer eksamensoppgaven i mediesamfunnet 3 som ble gitt våren 2019, (se relatert innhold nedenfor).

Svar på disse spørsmålene:

 1. Hva er tema for oppgave 1 og oppgave 2?

 2. Oppgave 1 går ut på å skrive et debattinnlegg. Hvordan ville du gått fram for å løse denne oppgaven?

 3. Oppgave 2 går ut på å skrive en drøftende tekst, hvordan ville du ha disponert denne oppgaven?

 4. I eksamensbesvarelsen skal kandidatene trekke inn relevant fagkunnskap. Hvilke av disse punktene mener du er relevant for innhold og vinkling i oppgave 1 og 2?

  • medienes funksjon, medienes rolle og pressens samfunnsoppdrag

  • omstilling i mediebransjen

  • etikk og regelverk

  • medieøkonomi

  • påvirkningsteori

  • demokrati og offentlighet

  • mediebruk og mediestatistikk

  • ytringsfrihet

  • retorikk

2) Eksamensbesvarelse vurdert til karakteren 4

 1. Les gjennom eksamensbesvarelsen i relatert innhold.

 1. Studer tilbakemeldingene fra sensor.

Filer

 1. Svar på spørsmålet.

Se på oppgave 2, "Medias rikelige tilgang til informasjon", i eksamensbesvarelsen med tilbakemelding.

 1. Hvilke tilbakemeldinger ga sensor på disse punktene?

  • struktur i teksten

  • definisjon, fagbegrep

  • drøfting

  • kildeføring


3) Eksamensbesvarelse vurdert til karakteren 5

 1. Les gjennom eksamensbesvarelsen i relatert innhold.

 1. Studer tilbakemeldingene fra sensor.

Filer

 1. Svar på spørsmålene.

Se på oppgave 1, "Tillit til den frie og uavhengige pressen", i eksamensbesvarelsen med tilbakemelding.

 1. Sensor savner utdyping av et sentralt poeng. Hvilket?

 2. Hvilke tilbakemeldinger ga sensor på disse punktene

  • innledning, struktur

  • temasetninger, drøfting

  • definisjon, fagbegrep

  • kildebruk


Sist oppdatert 14.02.2022
Skrevet av Eva Sophie Wolff-Hansen

Læringsressurser

Om skriftlig eksamen i mediesamfunnet 3