Hopp til innhold

Fagstoff

Starte et enkeltpersonforetak

Hvordan går du fram om du vil opprette et enkeltpersonforetak?
Ung kvinne som driver sitt eget bakeri. Foto.

Opprette et enkeltpersonforetak

For hobbybaserte småjobber som du gjør hjemme hos privatpersoner, kan du motta inntil 6 000 kroner i lønn skattefritt uten å ha ditt eget firma. Les mer i artikkelen «Utføre småjobber».

Ønsker du å tjene mer penger, kan du organisere deg som næringsvirksomhet. Det enkleste firmaet du kan opprette, er et enkeltpersonforetak. Som navnet sier, er dette bare aktuelt for personer som skal starte opp firma alene.

Skal du starte en bedrift som krever lite kapital og innebærer liten økonomisk risiko, kan et enkeltpersonforetak være en egnet selskapsform.

For et enkeltpersonforetak gjelder følgende:

 • Det eies av en enkeltperson.
 • Eieren er personlig ansvarlig for gjeld og forpliktelser.
 • Det ikke er regulert av noen lov.
 • Det må være registrert i Enhetsregisteret.
 • Firmanavnet må inneholde eierens etternavn.
 • Det plikter ikke å bruke revisor (så lenge det er et lite foretak).
Registrering i Enhetsregisteret

Om Enhetsregisteret

Registrer et enkeltpersonforetak i Enhetsregisteret.

Registrere foretaket i Brønnøysundregisteret

Alle enkeltpersonforetak må bli registrert i Enhetsregisteret for å få et organisasjonsnummer. Du trenger blant annet organisasjonsnummeret for å kunne opprette bankkonto. Registreringen i Enhetsregisteret er gratis.

Skal du drive varehandel, må du også registrere enkeltpersonforetaket ditt i Foretaksregisteret. I 2020 koster elektronisk registrering i Foretaksregisteret 2 250 kroner.

Registrering i Foretaksregisteret

Om Foretaksregisteret

Oversikt over hvor mye det koster å registrere

Lov om registrering av foretak (foretaksregisterloven)

Lage fakturaer

Det finnes flere faktureringsprogrammer på nett du kan bruke for å lage fakturaer til kundene, se eksempler nedenfor. Det er et krav at fakturaene inneholder

 • navn og adresse på kjøper og selger
 • selgerens organisasjonsnummer – med bokstavene MVA bak dersom foretaket står i Merverdiavgiftsregisteret
 • fakturanummer, dato og årstall
 • forfallsdato
 • ytelsens art og omfang (dvs. hva du selger, og hvor mye du selger av det)
 • beløp og eventuelt spesifisert mva-sats og mva-beløp
 • bankkontonummer
Eksempler på faktureringsprogrammer

Conta faktura

Fiken faktura

SendRegning

Svea – flyt faktura

Debet – fakturaprogram

Fakturanett

Centiga - fakturaprogram

Betale skatt og merverdiavgift (mva.)

 • Du må betale skatt av inntekten, det vil si overskuddet, fra firmaet. I skattemeldingen skal denne inntekten legges til eventuell annen inntekt du har hatt.
 • Som næringsdrivende betaler du forskuddsskatt av forventet overskudd. Forskuddsskatten må du betale inn 4 ganger i året (15.3, 15.5, 15.9 og 15.11).
 • Hvis firmaet går med underskudd, får du trekke dette fra det du måtte ha av lønnsinntekt, når skatten din skal beregnes.
Forskuddsskatt

Forskuddsskatt for enkeltpersonforetak

Hvis du omsetter for under 50 000 kroner per kalenderår:

 • Skriv omsetningen inn i skattemeldingen. Du trenger ikke å levere inn noen skjemaer i tillegg.
 • Du skal ikke fakturere kundene for merverdiavgift (mva.) og får heller ikke trukket fra inngående merverdiavgift du selv har betalt.
 • Du er ikke regnskapspliktig, men må likevel dokumentere alle inntektene og kostnadene og oppbevare dette etter bokføringsreglene.

Hvis du omsetter for over 50 000 kroner per kalenderår:

 • Hvis du har enkle skatteforhold, kan du levere inn skjemaet Næringsrapport skatt sammen med skattemeldingen.
 • Hvis du har mer kompliserte skatteforhold, må du levere skjemaet Skattemelding for formue- og inntektsskatt – personlig næringsdrivende mv (RF-1030).
 • Registrer deg i Merverdiavgiftsregisteret, og fakturer kundene for merverdiavgift.
Skatter og avgifter – aktuelle lenker

Næringsrapport skatt

Skattemelding for formue- og inntektsskatt – personlig næringsdrivende mv (RF-1030)

Registrere i Merverdiavgiftsregisteret

Merverdiavgift

Personlige rettigheter for deg som næringsdrivende

 • Du får ingen sykepenger de første 16 kalenderdagene dersom du blir syk. Deretter får du utbetalt 80 prosent av sykepengegrunnlaget.
 • Du kan tegne en sykeforsikring hos Nav for å få bedre dekning.
 • Du har rett til svangerskapspenger og foreldrepenger.
 • Du har ikke rett til dagpenger og omsorgspenger.
Nav – aktuelle lenker

Sykepenger

Sykeforsikring

Svangerskapspenger

Foreldrepenger

Dagpenger

Omsorgspenger

Artikkelen er utarbeidet i samarbeid med Etablerersenteret.

CC BY-SASkrevet av Tone Hadler-Olsen og Etablerersenteret.
Sist faglig oppdatert 10.12.2019

Læringsressurser

Å starte egen bedrift