Hopp til innhold

Fagstoff

Ulike typer banklån

Her skal vi se nærmere på ulike typer banklån. Vi skal også se på hva det koster å låne penger.

Ulike typer banklån

Langsiktige lån

Lån med nedbetalingstid over ett år kaller vi langsiktige lån. Banken vil oftest ha sikkerhet for lånet med pant i eiendom eller eiendeler i bedriften. Vi kaller det derfor pantelån. Det er lavere renter på slike lån enn på kortsiktige lån.

Dersom bedriften ikke greier å betale avdrag og renter, kan banken gjøre bruk av sikkerheten. Det vil si at eiendelene må selges for å dekke bankens krav.

Kortsiktige lån

Lån med nedbetalingstid under ett år kaller vi kortsiktige lån. Slike lån er gjerne uten sikkerhet og har vanligvis noe høyere rente enn langsiktige lån.

Kassekreditt

Kassekreditt er et «fleksibelt» lån. Vi avtaler en ramme, hvor mye vi totalt kan låne, og vi betaler rente etter hvor mye vi til enhver tid har brukt av eller lånt på kassekreditten.

Rentene på kassekreditten er forholdsvis høye. Vi betaler én rentesats for trekk under 60 % av ramma og en høyere rentesats for det som er trukket over 60 % av ramma. Ved trekk over 100 % er det enda høyere rente. Hvis vi ikke har trukket noe (brukt av) på kassekreditten, men faktisk har et innskudd, får vi renteinntekter. Men rentesatsen er ikke så stor for slike «innskudd».

Renter

Rentesatsen på et lån, slik den står i låneavtalen, kaller vi nominell rente. Ettersom det kommer bankgebyrer i tillegg, blir renta egentlig høyere. Da snakker vi om effektiv rente.

Det er viktig med god planlegging når det gjelder finansieringen. Egenkapitalen og den langsiktige gjelda kaller vi langsiktig finansiering. Den bør normalt være høy.

Det er den kortsiktige gjelda som er farlig, for den gir høye rentekostnader. Har vi dårlig likviditet slik at vi ikke greier å betale alt ved forfall, gir det ekstra høye rentekostnader.

Fagbegreper

Kassekreditt er et fleksibelt lån som disponeres fra driftskontoen innenfor bevilget ramme.

Kortsiktig lån er lån med nedbetalingstid under ett år.

Langsiktig lån er lån med nedbetalingstid på over ett år.

Pant er sikkerhet for en økonomisk forpliktelse.

Pantelån er lån med sikkerhet i eiendom eller eiendeler.

CC BY-SASkrevet av Oddvar Torgersen. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 17.02.2020

Læringsressurser

Å starte egen bedrift