Hopp til innhold

Øvelse

Å handle klær – skriveoppgave 3

LK20LK06
Sist oppdatert 01.05.2017
Skrevet av Ole Fossgård

Læringsressurser

Leksjon 6: Å handle klær

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs