Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

I denne læringsstien skal du lære grammatikken til leksjonen Å handle klær.

 

Når du har arbeidet deg gjennom denne læringsstien, skal du

  • kunne snakke om tidsrom der noe har eller ikke har skjedd
  • kunne bruke konstruksjonen 是…的
  • kunne bruke uttrykket 不了 for å uttrykke at en handling ikke lar seg gjøre
  • kunne bruke enkle retningskomplementer
  • kunne bruke ordet 一点 i betydningen «litt mer ... enn»
  • vite når man utelater nomen på kinesisk
  • kunne bruke konstruksjonen 就…吧 til å uttrykke at du går for en gitt ting
  • vite hvordan du bruker uttrykket 另一边
  • kunne bruke konstruksjonen 虽然…可是… i betydningen «selv om ..., så ...»
  • kunne uttrykke prisrabatter i prosent