Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

I denne læringsstien skal du lese og sette deg inn i hovedteksten til leksjonen Å handle klær.

 

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

 • kunne lese og forstå innholdet i teksten
 • forstå glosene i teksten
 • ha fått en grunnleggende forståelse av grammatikken i leksjonen
 • vite hvordan du uttrykker at det er lenge siden du har gjort noe
 • vite hvordan du uttrykker at du har gjort noe et visst antall ganger i løpet av en tidsperiode
 • vite hvordan du spesifiserer detaljene rundt en allerede kjent handling
 • vite hvordan du snakker om merker, farger og størrelser på klær
 • vite hvordan du uttrykker om klær passer eller ikke
 • vite hvordan du uttrykker at du har bestemt deg for å kjøpe et plagg
 • vite hvordan du spesifiserer hvor noe befinner seg i en butikk
 • vite hvordan du bruker «selv om ..., så ...»-utsagn
 • vite hvordan du snakker om prisrabatter
 • vite hvordan du betaler for varer