Hopp til innhold

Fagartikkel

Hva vil det si å være syk?

Noen ganger er det enkelt å avgjøre at man er syk. Hvis du har feber, hovne og betente mandler, eller om du er alvorlig deprimert, er du syk. Dersom du blir undersøkt av lege og får en diagnose, for eksempel kreft eller hjerteinfarkt, er du også syk.

LK20LK06
Kvinne sitter i senga og ser på et termometer. Foto.

Følelsen av å være syk kan oppleves forskjellig. Du har kanskje møtt mennesker som har fått påvist en sykdom som sier: «Jeg føler meg ikke syk. Med litt tilrettelegging kan jeg leve et normalt liv og ha det fint. Jeg er frisk!»

Som framtidig fagarbeider vil du møte brukere som opplever seg som friske selv om de har fått påvist en sykdom. Disse menneskene har ofte sterk motivasjon og evne til å konsentrere seg om og bruke styrkene sine. Din oppgave blir å støtte dem i dette.

Men du vil også møte mennesker som fort ser på seg selv som syke, selv om vi andre kan synes at det slett ikke virker som de er det. Kanskje kan heller ikke legen påvise noen grunn til at vedkommende er syk. Da blir din jobb å lytte til brukeren og sammen med andre fagpersoner prøve å finne en eventuell årsak til dette, eller kanskje motivere og hjelpe vedkommende slik at opplevelsen av å være syk ikke tar hele oppmerksomheten.

Vi opplever sykdom forskjellig

Årsakene til at vi opplever sykdom forskjellig, kan være flere, men vi vet at kunnskap om helse, og hvordan man har lært å takle sykdom, kan ha betydning. Det sosiale nettverket og den enkeltes forutsetninger, ressurser og livsbetingelser generelt vil også påvirke denne oppfatningen.

Helsefagarbeider hjelper eldre mann på sykehjem. Foto.

Begrepene syk og frisk er altså ikke to atskilte kategorier som vi kan sortere mennesker i. Som fagarbeider må du vise respekt både for barnet som aldri gråter om det slår seg, og for han som gråter for den minste ting. Du må respektere hardhausen som ikke vil til lege selv om du ser at det feiler han noe, og du må respektere han som sitter og kjenner etter om han ikke har litt vondt et sted.

Å respektere betyr at du viser empati og godtar at de føler som de gjør. Det betyr ikke å la være å gjøre noe med problemet dersom det er nødvendig ut fra din faglige vurdering.

Å bli gammel er en del av livet – det er ikke en sykdom i seg selv. Aldring kan medføre nedsatt funksjonsevne på noen områder, og måten man lever på, må tilpasses dette. Noen eldre opplever aldringen så vanskelig at de føler seg syke selv om de ikke har noen sykdom. Andre greier å akseptere at aldringen setter noen begrensninger, men fortsetter å gjøre det de har lyst til – så langt de greier.

Behandling

Mange sykdommer går over av seg selv. Det tar kroppens immunforsvar seg av. Brukere du møter i jobben din, kan synes det er lite tilfredsstillende å bli sendt hjem fra legen med beskjed om at det beste er å ta det med ro til man blir frisk av seg selv. Dette vil du møte hos foreldre til forkjølte barnehagebarn, beboere på eldresenteret og kunder i hudpleieklinikken og på apoteket.

Helsefagarbeider hjelper slagrammet pasient med gåtrening. Foto.

Helsefagarbeider hjelper en slagrammet pasient med gåtrening.

Men i mange tilfeller vil man behandle sykdommen. Mennesker med like diagnoser får ikke alltid samme behandling, da dette blant annet avhenger av alder, symptomer, kjønn og om pasienten har flere sykdommer. Når legen i samarbeid med pasienten har stilt diagnosen, vil han foreslå videre behandling. Selve behandlingen utføres av lege, sykepleier eller andre fagpersoner, og ofte må pasienten følge opp selv.

Behandlingen kan være i form av livstilssendring, medisiner, kirurgiske inngrep eller terapi. Mange brukere trenger hjelp til å følge opp behandlingen av sykdommen sin: medisiner skal tas til faste tider, bandasjer på sår skal skiftes, og man skal kanskje gjøre spesielle øvelser. Som fagarbeider vil du bli orientert om tiltak som settes i verk, og du bidrar med å følge opp disse innenfor ditt kompetanseområde. Det blir viktig å motivere, støtte og hjelpe brukeren.


I forbindelse med behandling av mennesker med funksjonsnedsettelse bruker vi begrepene habilitering og rehabilitering. Dette betyr:

Habilitering

Habilitering kommer av ordet habilitere som betyr «å gjøre skikket» eller «å gjøre dyktig». Habilitering vil si å trene opp funksjoner som en person ikke har hatt tidligere.

Magnus, 6 år, er født med cerebral parese og må trene for å lære å gå. Målet med habiliteringen er at Magnus skal kunne opprettholde eller bedre gangfunksjonen.

Rehabilitering

Rehabilitering er satt sammen av re, som betyr «tilbake til», og habilitering. Rehabilitering vil si å trene opp igjen funksjoner som en person har hatt tidligere, men som personen har mistet etter sykdom eller skade.

Per, 65 år, har hatt hjerneslag og har mistet taleevnen. Målet med rehabiliteringen er at Per skal lære å snakke igjen.


Diskuter i klassen

Er en person syk når

  • han våkner en morgen og kjenner seg trett og uopplagt og ikke har lyst til å dra til skolen eller på arbeid?
  • han har hodepine?
  • han er kvalm og kaster opp?
  • han har feber?
  • han har angst?
  • han har beinbrudd?
  • han har Downs syndrom?
  • han har leddgikt?
Sist oppdatert 12.01.2018
Skrevet av Trine Merethe Paulsen og Wenche Heir

Læringsressurser

Helse