Hopp til innhold

Helsefremmende arbeid (HS-HEA vg2)

Smittevern og hygiene

Smittevern og hygiene er et viktig arbeidsområde for helsefagarbeideren. Hygienetiltak i helse- og omsorgstjenesten omfatter tiltak for å opprettholde god hygiene og forhindre spredning av smittsomme sykdommer blant pasienter og ansatte.

Grunnleggende smittevernrutiner

Som helsefagarbeider kommer du i kontakt med mennesker som av ulike årsaker trenger hjelp for å ivareta sin personlige hygiene og beskytte seg mot smitte. Dine holdninger og kunnskaper vil da være avgjørende for ivareta god hygiene og forebygge smittespredning.

Læringsressurser

Grunnleggende smittevernrutiner