Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Test smitteverntiltaket: 1 meters avstand

Når du nyser, slynges det små dråper ut i lufta. Disse dråpene inneholder enzymer, spytt og mikroorganismer som kan overføre smitte til andre. I denne aktiviteten skal dere undersøke hvor langt smitte kan spres når noen nyser.
Et krypdyr som nyser. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hensikt

Forstå viktigheten av forebyggende smittevern og bli kjent med ulike smitteverntiltak.

Framgangsmåte

 1. Alle elevene reiser seg og samler seg i midten av klasserommet.

 2. Én elev bruker sprayflasken for å illustrere en person som nyser. Det er viktig at eleven bare sprayer én gang, og i én bestemt retning.

 3. De andre elevene står rundt og prøver å kjenne om vannet fra sprayflasken nådde dem. Elevene som kjenner at de ble truffet av vanndråper, setter seg ned på gulvet der de sto.

 4. De elevene som ikke ble truffet, bruker en meterstokk eller et målebånd til å måle den lengste avstanden vannet har reist.

 5. Gjenta forsøket. Denne gangen skal eleven med sprayflasken illustrere en person som nyser tre ganger.

Diskuter

 • Hvordan kan 1 meters avstand forebygge smitte? Diskuter sammenhengen mellom smittespredning og avstand.

 • Er 1 meters avstand nok til å forebygge smitte? Begrunn svaret med utgangspunkt i aktiviteten dere nettopp gjennomførte.

 • Hvilken type smitte illustrerer aktiviteten? Gi eksempler på smittsomme sykdommer som smitter på denne måten.

 • Hvilke andre tiltak mener dere er gode for å forebygge denne typen smitte?

 • På hvilke andre måter kan smitte overføres?

 • Hvilke faktorer påvirker hvordan en sykdom sprer seg?

 • Hvorfor er det viktig med forebyggende smittevern?

Design et eget forsøk

Ta utgangspunkt i aktiviteten over. Hvordan kan dere justere denne aktiviteten for å teste de andre smitteverntiltakene dere har diskutert?

Relatert innhold

I denne aktiviteten skal du lære om smittespredning og smittesporing. Hensikten er å forstå hvor viktig forebyggende smittevern er.

Sykdommer forårsaket av mikroorganismer er smittsomme fordi mikroorganismene kan overføres fra individ til individ. Lær mer om smittespredning.

CC BY-SASkrevet av Camilla Øvstebø.
Sist faglig oppdatert 24.03.2022

Læringsressurser

Grunnleggende smittevernrutiner