Hopp til innhold

Helsefremmende arbeid (HS-HEA vg2)

Smittevern og hygiene

Smittevern og hygiene er et viktig arbeidsområde for helsefagarbeideren. Hygienetiltak i helse- og omsorgstjenesten omfatter tiltak for å opprettholde god hygiene og forhindre spredning av smittsomme sykdommer blant pasienter og ansatte.

Smitteverntiltak i helse- og omsorgstjenesten

For å begrense risikoen for smitteoverføring bør generelle smitteverntiltak følges uavhengig av om pasienter og brukere har smittsomme sykdommer eller ikke. Ved mistanke om smitte skal de generelle rutinene suppleres med tiltak rettet mot det spesifikke smittestoffet og smitteveien.

Læringsressurser

Smitteverntiltak i helse- og omsorgstjenesten