Hopp til innhold

Oppgave

Hva er angina pectoris?

Forsnevring i kranspulsårene kan gi angina pectoris, hjertekrampe. I denne oppgaven kan du lære mer om angina pectoris.

Eldre par går tur gjennom høstløv i en park. Foto.

En person som har fått angina pectoris og som klarer å stabilisere tilstanden med sunne levevaner og medisiner, vil ha gode prognoser, både på kort og lang sikt.

Oppgaver

 1. Hva er årsaken til angina pectoris?

 2. Hva er vanlige symptomer på angina pectoris?

 3. Kan det være forskjell på anginasymptomene for kvinner og menn? Begrunn svaret ditt.

 4. Angina pectoris kan oppstå ved anstrengelser. Hvorfor er det slik?

 5. Hvorfor utløses angina pectoris oftere i kaldt vær enn i varmt?

 6. Forklar hva du vil gjøre dersom en person får brystsmerter.

 7. Finn ut hvilken medikamentbehandling en person med angina pectoris kan få.

 8. Hva forebygger smerter ved aktivitet og anstrengelser hos en person med angina pectoris?

 9. Finn ut hva ustabil angina er.

 10. Å få angina pectoris kan påvirke den psykiske helsa. Forklar hvorfor.

 11. Lag et notat med oversikt over observasjoner, behandling og sykepleietiltak ved angina pectoris.

Dra ordene til rett plass

Sist faglig oppdatert 17.02.2022
Skrevet av Siv Stai

Læringsressurser

Sykdommer i sirkulasjonssystemet