Hopp til innhold

Egenvurdering

Egenvurdering i emnet mediepress og psykisk helse

Hva kan du om hvordan sosiale medier kan påvirke den psykiske helsen din, og om stress og psykisk helse?

Ung mann sitter alene på en benk og ser utover et vann. Rundt vannet står trær i høstfarger. Foto.

Læringsmål

Når du har jobbet med dette emnet, bør du

  • vite hva psykisk helse er, og kunne forklare forskjellen på psykisk sykdom og psykiske plager

  • kunne reflektere over hvorfor stress både er noe positivt og noe negativt, og hva som er sammenhengen mellom stress og psykisk helse

  • kunne drøfte på hvilken måte og i hvilken grad sosiale medier påvirker unges psykiske helse

  • forstå hvordan det å blottlegge seg i sosiale medier kan påvirke livet ditt i mange år framover, og ha bevisste grenser for hva du vil dele med andre

Kan du fagbegrepene?

Sist faglig oppdatert 14.11.2022
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Mediepress og psykisk helse

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs