Hopp til innhold

Medie- og informasjonskunnskap 1

Medier, folkehelse og livsmestring

Mediene bidrar til folkehelse og livsmestring fordi de dekker vårt behov for informasjon, meningsutveksling og underholdning. Sosiale medier styrker og skaper sosiale relasjoner. Gjennom mediene får vi et glimt inn i andres menneskers liv og en mulighet til å synliggjøre oss selv for andre.

Mediepress og psykisk helse

Mediene påvirker vår psykiske helse. Influensere og underholdningsprogrammer skaper forventninger som det er vanskelig å leve opp til. Sosiale medier styrker sosiale relasjoner og gjør oss synlige, men de avslører også nådeløst dem som faller utenfor.

Læringsressurser

Mediepress og psykisk helse