Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Veiledning

Årsplan for medie- og informasjonskunnskap 1

Her er et forslag til årsplan for programfaget på MIK 1.

Bruk det gjerne til inspirasjon og som utgangspunkt for å utarbeide egne årsplaner.

Kalenderblad med store sifre som representerer dagene i en bestemt måned. Foto.

I skissen til årsplan har vi lagt særlig vekt på å synliggjøre de viktigste endringene i nye læreplaner. Fagressursene i faget medie- og informasjonskunnskap på NDLA dekker tverrfaglige temaer, kjerneelementer og kompetansemålene i læreplanene (LK20).

Forslaget til årsplan viser til emner. Her kan dere plukke ut fagartikler, filmer, utforskende oppgaver og arbeidsoppdrag med utgangspunkt i hvordan du vil drive undervisningen.

Skisse til årsplan – ta en kopi!

Forslag til årsplan for MiK 1 bokmål

Filer

Sist oppdatert 17.08.2021
Skrevet av Albertine Aaberge, Maren Aftret-Sandal og Eva Wolff-Hansen

Læringsressurser

Om medie- og informasjonskunnskap 1