Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Mediebevissthet – repetisjon og test

Mediebevissthet er et av kjerneelementene i læreplanen for faget medie- og informasjonskunnskap. Test kunnskapsnivået ditt, alene eller sammen med en medelev, og repeter viktige emner i kjerneelementet.

Hva er mediebevissthet?

Læreplanen sier følgende om dette kjerneelementet:

Kjerneelementet mediemedvit handlar om kva påverknadskraft media har, korleis ein sjølv og andre bruker medium, og kva media har å seie for identitet og sjølvforståing. Kjerneelementet handlar òg om juridiske rammer for publisering, etisk medvit og ferdigheiter i kritisk analyse av ytringar og ulike kjelder til kunnskap og fakta. (Utdanningsdirektoratet, 2021)

Sjekk om du kjenner begrepene og teoriene

Samarbeid to og to om å forklare begreper og teorier i kjerneelementet mediebevissthet for hverandre. Ikke snu kortet før begge har forsøkt å finne rett forklaring.

Test hva du kan om mediebevissthet

Denne testen kan du gjerne ta på egen hånd. Det gir en pekepinn på hva du har fått med deg, og hva du må jobbe mer med.

Repeter viktige emner i kjerneelementet mediebevissthet

Kanskje avslørte testene ovenfor at du fremdeles ikke har full oversikt over viktige kompetansekrav i kjerneelementet mediebevissthet? Da kan du få hjelp her.

Den interaktive ressursen nedenfor inneholder en oversikt over sentrale emner og fagartikler i kjerneelementet mediebevissthet i faget medie- og informasjonskunnskap 1. I hvert av de seks emnene finner du sentrale fagartikler, undervisningsvideoer og podkaster. Studer innholdet i emnene, og noter ned de viktigste læringspunktene i stikkordsform.

NB: Jobb sammenhengende eller bruk et eget dokument.

For hvert emne er det mulig å skrive i et notatfelt og eksportere notatene fra den interaktive ressursen til et tekstbehandlingsprogram. Men denne funksjonen er ustabil og forutsetter at du jobber sammenhengende. Vi anbefaler at du noterer i et Word-dokument eller annet tekstbehandlingsprogram lokalt på pc-en din.

Kilder

Utdanningsdirektoratet. (2021). Kjerneelement. Læreplan i medie- og informasjonskunnskap (MIN01-03). Fastsatt som forskrift. Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020. https://www.udir.no/lk20/min01-03/om-faget/kjerneelementer

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 24.02.2023

Læringsressurser

Om medie- og informasjonskunnskap 1