Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Innovasjon og medieutvikling – repetisjon og test

Innovasjon og medieutvikling er et av kjerneelementene i læreplanen for faget medie- og informasjonskunnskap. Test kunnskapsnivået ditt, alene eller sammen med en medelev, og repeter viktige emner i kjerneelementet.

Hva omfatter kjerneelementet innovasjon og medieutvikling?

Innovasjon og medieutvikling er et av kjerneelementene i læreplanen for faget medie- og informasjonskunnskap. Læreplanen sier følgende om dette kjerneelementet:

Kjerneelementet innovasjon og medieutvikling handlar om å utvikle innsikt i samanhengar mellom teknologisk nyskaping og medieutvikling. Det inneber å tileigne seg kunnskapar om hovudlinjer i medieutviklinga og om korleis teknologisk nyskaping og andre forhold har påverka utviklinga. Kjerneelementet handlar vidare om å arbeide kreativt med eigne medieproduksjonar og å reflektere over kva følgjer den kontinuerlege teknologiske utviklinga har for samfunnet i dag og i framtida. Det handlar óg om å reflektere over korleis innovasjon og kreativitet kan brukast i eigne medieuttrykk og i det framtidige arbeidslivet. (Utdanningsdirektoratet, 2021)

Sjekk om du kjenner begrepene og teoriene

Samarbeid to og to om å forklare begreper og teorier i kjerneelementet medieutvikling og innovasjon for hverandre. Ikke snu kortet før begge har forsøkt å finne rett forklaring.

Test hva du kan om innovasjon og medieutvikling

Denne testen kan du gjerne ta på egen hånd. Det gir en pekepinn på hva du har fått med deg, og hva du må jobbe mer med.

Repeter viktige emner i kjerneelementet innovasjon og medieutvikling

Kanskje avslørte testene ovenfor at du fremdeles ikke har full oversikt over viktige kompetansekrav i kjerneelementet innovasjon og medieutvikling? Da kan du få hjelp her.

Den interaktive ressursen nedenfor inneholder en oversikt over sentrale emner og fagartikler i kjerneelementet innovasjon og medieutvikling i faget medie- og informasjonskunnskap 1. I hvert av de seks emnene finner du sentrale fagartikler, undervisningsvideoer og podkaster. Studer innholdet i emnene og noter ned de viktigste læringspunktene i stikkordsform.

NB: Jobb sammenhengende eller bruk et eget dokument.

For hvert emne er det mulig å skrive i et notatfelt og eksportere notatene fra den interaktive ressursen til et tekstbehandlingsprogram. Men funksjonen er ustabil og forutsetter at du jobber sammenhengende. Vi anbefaler at du noterer i et Word-dokument eller annet tekstbehandlingsprogram lokalt på pc-en din.

Kilde

Utdanningsdirektoratet. (2021). Kjerneelement. Læreplan i medie- og informasjonskunnskap (MIN01-03). Fastsatt som forskrift. Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020. https://www.udir.no/lk20/min01-03/om-faget/kjerneelementer

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 23.03.2023

Læringsressurser

Om medie- og informasjonskunnskap 1