Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Journalistikk – repetisjon og test

Journalistikk er et av kjerneelementene i læreplanen for faget medie- og informasjonskunnskap. Test kunnskapsnivået ditt, alene eller sammen med en medelev, og repeter viktige emner i kjerneelementet.

Hva omfatter kjerneelementet journalistikk?

Journalistikk er et av kjerneelementene i læreplanen for faget medie- og informasjonskunnskap. Det står følgende om dette kjerneelementet i læreplanen:

Kjerneelementet journalistikk handlar om å utvikle kompetanse om den samfunnsrolla media speler i eit demokrati med ytringsfridom og frie medium. I dette ligg òg medvit om presseetikk og kjeldekritikk og om kva som skil journalistikk frå andre ytringar i det offentlege rommet. Kjerneelementet handlar òg om å reflektere over korleis den teknologiske utviklinga påverkar journalistrolla, og om å produsere eigne journalistiske uttrykk. (Udir 2021)

Sjekk om du kjenner begrepene og teoriene

Samarbeid to og to om å forklare begreper og teorier i kjerneelementet journalistikk for hverandre. Ikke snu kortet før begge har forsøkt å finne rett forklaring.

Test hva du kan om journalistikk

Denne testen kan du gjerne ta på egen hånd. Det gir en pekepinn på hva du har fått med deg, og hva du må jobbe mer med.

Repeter viktige emner i kjerneområdet journalistikk

Kanskje avslørte testene ovenfor at du fremdeles ikke har full oversikt over viktige kompetansekrav i kjerneelementet journalistikk? Da kan du få hjelp her.

Den interaktive ressursen nedenfor inneholder en oversikt over sentrale emner og fagartikler i kjerneelementet journalistikk i faget medie- og informasjonskunnskap 1. Du bør åpne den i fullskjerm og jobbe deg gjennom emnene uten pause.

I hvert av de seks emnene finner du en oversikt over sentrale fagartikler, undervisningsvideoer og podkaster. Studer disse og noter ned de viktigste læringspunktene i stikkordsform. Du kan også legge til eksterne lenker som utdyper eller eksemplifiserer fagstoffet. Bruk stikkordene du har notert, til å repetere de viktigste læringspunktene i kjerneelementet journalistikk.

NB: For hvert emne er det mulig å skrive i et notatfelt og eksportere notatene fra den interaktive ressursen til et tekstbehandlingsprogram. Men denne funksjonen er ustabil og forutsetter at du jobber sammenhengende. Vi anbefaler at du noterer i et Word-dokument eller et annet tekstbehandlingsprogram lokalt på pc-en din.

Kilde

Utdanningsdirektoratet. (2021). Medie- og informasjonskunnskap (MIN01‑03). Kjerneelement. Fastsatt som forskrift. Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020. https://www.udir.no/lk20/min01-03/om-faget/kjerneelementer

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 16.03.2023

Læringsressurser

Om medie- og informasjonskunnskap 1