Hopp til innhold

Naturbasert produksjon og tjenesteyting (NA-NAB vg1)

Agronom – husdyr- og planteproduksjon

Agronomen jobber med husdyr- og planteproduksjon. Tre prosent av arealet i Norge er jordbruksareal. I dette emnet lærer du om de viktigste landbruksproduksjonene i Norge.

Husdyrhold

Dette emnet handler om den grunnleggende kunnskapen du må ha når du skal ha ansvaret for dyr. Du lærer om husdyras behov for naturlig atferd, om sjukdom og helse, avl, fôring og fordøyelse. Når vi kjenner krava dyra stiller til miljøet rundt seg, kan vi gi riktig stell.

Læringsressurser

Husdyrhold

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter