Hopp til innhold

Naturbasert produksjon og tjenesteyting (NA-NAB vg1)

Husdyrhold og planteproduksjon

Vi driver med husdyrhold og planteproduksjon i hele landet, men det er bare 3,5 prosent av arealet i Norge som er i bruk som jordbruksareal. I dette emnet lærer du om de ulike produksjonene i norsk jordbruk.

Husdyrhold

Dette emnet handler om den grunnleggende kunnskapen du må ha når du skal ha ansvaret for dyr. Du lærer om husdyras behov for naturlig atferd, om sjukdom og helse, avl, fôring og fordøyelse. Når vi kjenner krava dyra stiller til miljøet rundt seg, kan vi gi riktig stell.

Læringsressurser

Husdyrhold