Hopp til innhold

Fagstoff

Beiting

Denne filmen handler om beiting og kulturlandskap. Vi møter en bonde og får se hvordan han utnytter arealene rundt garden til beite. I filmen forklarer han hvorfor han synes det er viktig å ha dyra på beite. I filmen treffer vi også en forsker som forteller om beitemark.

Oppgave A: Begreper som brukes i filmen

Hva er:

 1. beite?
 2. beitemark?
 3. fulldyrka arealer?
 4. vegetasjon?
 5. kjøttkvalitet?
 6. dyrevelferd?
 7. ravinelandskap?

Oppgave B: Fakta fra filmen

 1. Hva slags arealer bruker de til beite på denne garden?
 2. Hva skjer med vegetasjonen når vi rydder et nytt beite?
 3. Hva er det dyra spiser når de beiter?
 4. Beitemarker kan være artsrike. Hva er årsakene til det?
 5. Hvordan påvirkes kjøttkvaliteten av at dyret går på beite?
 6. Hva har beite å si for dyrevelferden?

Oppgave C: Hvorfor skal vi ha dyra på beite?

Sett opp ei liste over de argumentene som brukes i filmen for å ha dyr på beite.

Oppgave D: Finn ut mer

Vi skiller mellom utmarksbeite og innmarksbeite.

 1. Hva er forskjellen på de to typene beite?
 2. Er det innmarksbeite eller utmarksbeite vi ser i denne filmen?

Oppgave E: Diskuter!

 1. Hva er et kulturlandskap? På hvilken måte påvirker beiting kulturlandskapet?
 2. I filmen blir det sagt at fulldyrka arealer ikke bør brukes til beite. Hvorfor ikke?
 3. Hvordan kan bruk av beite være en bærekraftig måte å produsere mat på?
CC BY-SASkrevet av Ragnhild Kjeldsen.
Sist faglig oppdatert 26.10.2017

Læringsressurser

Husdyrhold