Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Det fysiske miljøet i fjøset

Det fysiske miljøet vi gir dyra, har innvirkning på dyrevelferd. I denne oppgaven skal du observere og vurdere det fysiske miljøet i fjøset.
Kalver i fjøs. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1: Undersøk innredninga i fjøset

Innredninga påvirker et dyrs hverdag, og du skal kunne vurdere om innredninga er tilpasset dyra.

Det kan gå ut over trivselen dersom for eksempel båsskillene er satt opp i feil høyde, om det stikker ut skarpe kanter, eller hvis det er unødvendige planker/stolper i fjøset. Den letteste måten å bedømme om innredningen er tilpasset dyra eller ei, er å observere dyra.

Hvordan gjør du det i praksis?

Del 1 – observer dyra

Velg ut tre kyr og se etter unormaliteter på hvert dyr.

Se på dyret på avstand. Studer dyret fra nesa til haletupp, inkludert bein, jur og under magen. Se etter følgende på hele dyret:

 • hevelser
 • sår/rifter
 • hårløse partier
 • andre unormaliteter

Gå deretter helt nærme dyret og se etter det samme som nevnt over. Skriv opp nummeret på kua og det du finner.

Del 2 – observer selve innredninga

Dersom innredninga ikke er riktig tilpasset, vil dyra ofte gni borti den. Det er dette som da kan gi sår og slitasje på dyret. På innredninga kan dette vise seg i form av for eksempel slitte områder som gjerne er blanke. Det kan også hende det henger igjen hårtuster på skarpe deler.

Blankt metall på stang i fjøsinnredning, malinga er slitt vekk. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Gå en runde i løsdrifta (husk å være systematisk) og se etter følgende:

 • skinnende metall
 • hår som sitter fast i innredning
 • skruer, bolter, unødvendige stålbjelker
 • glatte gulv
 • ødelagte liggematter

Oppgave 2: Vurder kvalitet på flis

Åpne bilde i et nytt vindu

Det er viktig å ha kunnskap om den flisa man velger å bruke, da kyrne bruker store deler av dagen på å ligge og drøvtygge i liggebåsene på liggematter med flis. Husk at ei voksen NRF-ku veier over 550 kg, og at det lett blir gnisninger mellom utsatte partier som hase og knær mot underlaget. Man kan enkelt teste om flisa man bruker til å strø bingen med, er skarp, mjuk, hard eller lignende.

Test flisa med håndbaktesten og beskriv kvaliteten.

Hvordan gjør du det i praksis?

Håndbaktesten: ta en liten neve med flis og legg oppå håndbaken din (altså baksiden av hånda). Ta den andre hånda di og gni håndbak mot håndbak.

Oppgave 3: Vurder kvalitet på liggeunderlag

Åpne bilde i et nytt vindu

Liggeunderlaget er like viktig som strø for liggekomfort. Ved å ta knetesten på båsmatta kan du få et innblikk i hvor hardt/mjukt liggeunderlaget er.

Velg ut en liggebås i løsdrifta og en liggebås i ungdyravdelinga. Test liggeunderlaget ved hjelp av knetesten og beskriv underlaget.

Hvordan gjør du det i praksis?

Knetesten: stå rett opp og ned på liggematta. Fall ned på knærne. Beskriv hvordan dette føles: Hardt? Mjukt? Hvordan ser liggematta ut? Er den slitt?

Oppgave 4: Vurder lyset

Lys er svært viktig for helse og trivsel for dyra våre. Lyset har i tillegg stor betydning for fruktbarheten (at de kommer i brunst). For storfe er en tommelfingerregel at dersom man kan lese avisa på fôrbrettet, så er det tilstrekkelig med lys.

Du må kunne bedømme om det er nok lys i fjøset. Det kan du gjøre ved å ta ei avis og sjekke om du kan lese avisa i ulike deler av fjøset. Beskriv om det var enkelt eller vanskelig å lese avisa.

Hvordan gjør du det i praksis?

Ta ei avis og sett deg på fôrbrettet. Bedøm hvor enkelt/vanskelig det er å lese avisa. Husk at du må lese avisa i den høyden kua har øynene sine.

Velg deg ut to andre steder i fjøset du synes det er mørkt, og les avisa. Bedøm også lysmengden her etter hvor lett/vanskelig det er å lese avisa.

Oppgave 5: Mål vannkapasitet

Drikkekar til storfe der vannet flommer. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Vann er livsviktig for dyra. Der flere dyr går sammen, må vi altså vite både om det er nok vannkar til alle dyr, og om det kommer nok vann ut av selve drikkekaret. Dette kalles vannkapasitet.

Du må kunne bedømme om det er nok vannkapasitet i et drikkekar. Spør dem som jobber i fjøset om hva som skal være riktig vannkapasitet for små og store drikkekar. Sjekk vannkapasiteten på to drikkekar.

Hvordan gjør du det i praksis?

 • Du trenger ei 10 liters bøtte og ei stoppeklokke.
 • Sett bøtta under drikkekaret.
 • Hold flottøren inne (den delen som gjør at vannet renner ut i drikkekaret) slik at drikkekaret fylles.
 • I det vannet renner over drikkekaret og ned i bøtta, starter du stoppeklokka. Pass på at alt vannet renner ned fra drikkekaret og opp i bøtta.
 • Når bøtta er full, stopper du klokka.

Skriv ned hvilket drikkekar du sjekket, og tida vannkaret brukte på å fylle opp bøtta.

Regn ut vannkapasiteten. Svaret skal oppgis i liter per minutt.

Stemmer oppgitt vannkapasitet med målt vannkapasitet? Er det nok vannkapasitet til dyra?

Dokumentasjon

Du kan dokumentere oppgavene i disse arkene:

Filer

Les mer om krav til fysisk miljø på Mattilsynets temaside om storfe.

Relatert innhold

Hvordan kan vi avgjøre om et dyr har det godt eller ikke? Hvilke krav stiller dyrevelferdsloven til dyreholdet?

CC BY-SASkrevet av Hanne Amundsen.
Sist faglig oppdatert 29.05.2020

Læringsressurser

Husdyrhold