Hopp til innhold

Fagstoff

Sjukdom og helse

Den som har ansvar for det daglige stellet av dyra, har ansvaret for å forsøke og forhindre at de blir sjuke – og for å gi dem behandling dersom de blir sjuke. Hvis husdyr blir alvorlig sjuke og det ikke vil lønne seg å behandle, skal dyra avlives så raskt og skånsomt som mulig.

I Norge er det organiserte helsetjenester for storfe, svin, sau, geit og fjørfe. Veterinærer og andre fagfolk jobber systematisk for å forebygge sjukdom i nært samarbeid med dem som har det daglige ansvaret for å stelle dyra.

Diskuter

  • Nevn tre årsaker til at husdyr kan bli sjuke.
  • Hvorfor er det viktig å unngå sjukdom i besetningen?
  • Nevn årsakene til at vi har mindre sjukdom hos husdyr i Norge enn i andre land.
  • Hva blir gjort for å forebygge smitte i to besetninger dere kjenner til?
  • Hva er årsaken til jurbetennelse?
  • Hva kommer mjølkefeber av?
  • Hva kan vi gjøre for å forebygge ketose?
CC BY-SASkrevet av Torger Gjefsen.
Sist faglig oppdatert 13.12.2018

Læringsressurser

Husdyrhold