Hopp til innhald

Produksjon og historieforteljing (IM-IKM vg1)

Mediekommunikasjon

Korleis fengje målgruppa? Korleis kan du sørgje for at medieuttrykka du skaper, blir sette og får den oppmerksemda dei fortener? Lær om kommunikasjonsmodellar, retorikk, målgrupper, bruk av verkemiddel og kanalar for å lære å lage ein effektiv bodskap.

Læringsressursar

Mediekommunikasjon

Vurderingsressurs