Hopp til innhald

Produksjon og historieforteljing (IM-IKM vg1)

Idéarbeid og kreativitet

Den tidlege idéfasen er ein ja-fase der ideane kan strøyme på. Så må du sortere. Kva er ønskjeleg, relevant og kan bli gjennomført? Du kan tenkje på idéfasen som ei trakt som startar open og så blir snevra inn til ein meir spissa og konkret idé. Kreativitet handlar om å skape og å vere nytenkjande.

Læringsressursar

Idéarbeid og kreativitet

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar

Vurderingsressurs