Hopp til innhald

Produksjon og historieforteljing (IM-IKM vg1)

Visuelle medium

Du kan jobbe med mange ulike visuelle teknikkar. Nokre produkt er behagelege, vakre, melankolske. Andre er groteske, provoserande, vanskelege å forstå. Det er viktig med kunnskap om komposisjon, verkemiddel, fotografering, grafisk design og ulike medium når du jobbar med visuelle uttrykk.

Læringsressursar

Visuelle medium

Oppgåver og aktivitetar