Hopp til innhald
AssessmentResourceVurderingsressurs

Eigenvurdering

Eigenvurdering for emnet dokumentasjon

Kva har du lært om å dokumentere faglege prosessar og om å lage og distribuere innhald til ulike brukargrupper? Gjer denne eigenvurderinga på slutten av perioden.

FooterHeaderIconFooter iconLK20
Person med hjelm og verktøy reparerer datamaskin. Foto.

Sjekkpunkt

 • Eg kjenner til fleire måtar å dokumentere på.
 • Eg kan beskrive prosedyrar.
 • Eg kan tilpasse informasjon til ulike brukargrupper.
 • Eg kan lage bruksrettleiingar.
 • Eg kan distribuere informasjon på ulike måtar.
 • Eg kan dokumentere på ein måte som er oversiktleg og mogleg for andre å finne fram i.
 • Eg kan lage tilpassa skjermbilete for å vise prosedyrar i program.
 • Eg kan bruke visuelle element for å beskrive prosedyrar.
 • Eg kan lage forklaringsvideoar.
 • Eg kan dokumentere faglege prosessar.

FAGOMGREP

 • Distribuere
 • Dokumentasjon
 • Prosedyre
 • Brukargruppe
 • Informasjon
 • Målgruppe
 • Bruksrettleiing
 • Forklaringsvideo
Sist oppdatert 25.06.2020
Skrive av Stina Åshildsdatter Grolid

Læringsressursar

Dokumentasjon