Hopp til innhald

Fagstoff

Viertesth göökte almetji jïjtsevoeth

Lïerh guktie maahtah göökte almetji jïjtsevoeth viertiestidh.


CC BY-SASkrive av Liv Karin Joma.
Sist fagleg oppdatert 24.11.2020

Læringsressursar

Guktie buerebelaakan tjaeledh

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar