Hopp til innhald

Fagstoff

Guktie appelle-hammoej bïjre tjaeledh

Daesnie raerieh guktie datne maahtah appelle-hammoej bïjre tjaeledh.
CC BY-SASkrive av Liv Karin Joma og Åsa Abusland.
Sist fagleg oppdatert 24.11.2020

Læringsressursar

Guktie buerebelaakan tjaeledh