Hopp til innhold

Tverrfaglige temaer

De tre tverrfaglige temaene i læreplanverket tar utgangspunkt i aktuelle samfunnsutfordringer som krever engasjement og innsats fra enkeltmennesker og fellesskapet i lokalsamfunnet, nasjonalt og globalt.

Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema skal gjøre deg i stand til å forstå utfordringene vi står overfor, og gi deg verktøy, slik at du kan bidra til å løse dem. Miljø, økonomi og sosiale forhold knyttes sammen i problemstillinger som handler om blant annet klima, forbruk og teknologi.

Menneske og teknologi

Opp gjennom historien har vi utviklet teknologi som har løst mange problemer for oss. Slik vil det være i framtiden også – samtidig som teknologiutvikling kan skape nye problemer. Med kunnskap om teknologi kan vi forstå og løse problemene, og bruke den til å få en bærekraftig utvikling.

5 caser