Hopp til innhold
Tverrfaglige temaer

Antropocen – menneskets tidsalder

Påvirker vi mennesker jorda i så stor grad at vi nå er inne i en ny geologisk epoke?
Jordkloden med mennesker av ulik etnisitet spredd over hele kloden. Personene står på hver sin blå sirkel og er plassert slik at de dekker alle deler av jordkloden som er synlig i illustrasjonen. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

I dette emnet skal du lære om antropocen, menneskets tidsalder. Du skal også få se de enorme endringene som har skjedd siden 1950-tallet, som gjerne kalles den store akselerasjonen. Og hvordan er egentlig denne utviklingen? Er den bærekraftig, eller er vi i ferd med å ødelegge naturen som vi tross alt lever av? Kan teknologi hjelpe oss til å forvalte jorden vi har lagt under oss, eller skaper teknologi heller nye problemer?

I dette emnet har vi lagt inn ulike ressurser som kan knyttes til antropocen. Alle ressursene kan jobbes med enkeltvis. I læringsstien "Er vi i menneskets tidsalder?" finner du et forslag til hvordan oppgavene og artiklene kan struktureres.

Aktuelle fag

Dette er et tverrfaglig emne. Ressursene er spesielt relevante i geografi, naturfag, historie, samfunnskunnskap og religion og etikk.

CC BY-SASkrevet av Hans Græsli.
Sist faglig oppdatert 10.06.2022

Læringsressurser

Antropocen – menneskets tidsalder